Regionaal

Nieuw tarief voor toekomstbestendig drinkwater Oasen

De komende jaren blijft Oasen fors investeren in de drinkwatervoorziening voor de toekomst. Deze investeringen zijn noodzakelijk om voldoende betrouwbaar drinkwater te blijven garanderen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is het drinkwatertarief voor 2024 vastgesteld. Het komende jaar kost duizend liter drinkwater 1,56 euro bij Oasen. Het vastrechttarief wordt 91,45 euro per jaar.

Voor een gemiddeld huishouden stijgt de drinkwaterprijs met 1,62 euro per maand. Drinkwater kost, inclusief belastingen en heffingen, in 2024 maandelijks zo’n 20,66 euro. Dat is 8,4% meer dan in 2023. Het drinkwatertarief verandert als gevolg van de inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en noodzakelijke investeringen om de drinkwatervoorziening voor de toekomst te verzekeren. Wat klanten precies betalen, hangt af van het watergebruik en de samenstelling van het huishouden.

De drinkwatertarieven zijn op 28 november 2023 vastgesteld door de aandeelhouders van Oasen, bestaande uit de gemeenten in het voorzieningsgebied.

Drinkwater in de toekomst niet vanzelfsprekend

“Onze klanten rekenen op onberispelijk drinkwater, op elk moment van de dag. Het is onze maatschappelijke taak om ervoor te zorgen dat kraanwater betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar blijft. Niet alleen voor nu, ook voor de komende generaties. Dat is een grote opgave en lukt alleen als we goed samenwerken met onze omgeving, onze infrastructuur versterken en vakbekwame mensen aan ons blijven binden”, zegt Walter van der Meer, directeur van Oasen.

De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen komt steeds meer onder druk te staan. De gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar, met droge zomers en de verzilting van bronnen. Daarnaast zal de vraag naar drinkwater toenemen door de woningbouwopgave en de economische groei. Bovendien zien we de kwaliteit van drinkwaterbronnen achteruitgaan door vervuiling vanuit de industrie en huishoudens. Investeringen zijn noodzakelijk om de toekomstige drinkwatervoorziening te kunnen verzekeren. Komend jaar verwachten we onze investeringen te hebben verdubbeld ten opzichte van vijf jaar eerder.

Nieuwe zuiveringen en waterwinningen

In 2023 hebben we ons nieuwe zuiveringsstation in Nieuw-Lekkerland in gebruik genomen. Het eerste zuiveringsstation dat volledig drinkwater maakt op basis van membraanfiltratie. Volgend jaar openen we het zuiveringsstation in Kamerik dat met dezelfde techniek drinkwater zal produceren. Met deze stappen borgen we een betrouwbare drinkwatervoorziening voor de komende decennia in ons voorzieningsgebied.

Maar er is meer nodig dan alleen investeren om de leveringszekerheid van drinkwater veilig te stellen. Voor de periode na 2030 heeft Oasen aanvullende win- en zuiveringslocaties nodig om aan de vraag naar drinkwater te blijven voldoen. Daarvoor zoeken we naar nieuwe gebieden waar we drinkwater kunnen produceren. Het vinden en realiseren van een nieuwe winlocatie kan alleen in goede samenwerking met overheden.

Drinkwatertarief in 2024

Naast de investeringen, hebben de inflatie en de operationele kosten invloed op de drinkwaterprijs. Ook zien we mede door de verhoogde energieprijzen een bewuster gebruik van drinkwater in huishoudens. Het uiteindelijke tarief is medio december bekend, wanneer de nieuwe belastingtarieven gepubliceerd worden.

Laatste aandeelhoudersvergadering Aleid Wolfsen

Voor Aleid Wolfsen, voorzitter van de raad van commissarissen, was dit zijn laatste AVA bij Oasen. Vanaf 1 januari 2024 zitten zijn twee termijnen erop. Hetty Klavers neemt zijn rol als voorzitter over. Op nieuwjaarsdag treedt Mascha Sanders toe tot de rvc om het toezichthoudende orgaan weer compleet te maken. Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd Clemens van Slingerland benoemd voor een tweede termijn als rvc-lid.

Over Oasen

In het Groene Hart van Nederland zorgt Oasen voor schoon en betrouwbaar drinkwater. In het oosten van Zuid-Holland en zuidwesten van Utrecht leveren we 24/7 drinkwater aan meer dan 800.000 inwoners. Met onze inspanningen we ervoor zorgen dat onze klanten nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op een betrouwbare drinkwatervoorziening.