Regionaal

Nieuwe secretaris-directeur voor waterschap Hollandse Delta

Simone Steendijk (1967) start op 1 september in haar functie als secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Ze was 14 jaar werkzaam bij de politie, ondermeer als districtschef in Rotterdam-Rijnmond en korpschef van de regio Brabant Zuid-Oost. Eerder werkte ze als terminalmanager bij ECT in de Rotterdamse haven en bij de Koninklijke Luchtmacht als logistiek manager. De afgelopen jaren was zij als coach/consultant werkzaam in Canberra, Australië. 

De selectiecommissie van het waterschap is met overtuiging en vol enthousiasme tot een unanieme voordracht gekomen. Met de komst van een permanente secretaris-directeur en de start van een nieuwe dijkgraaf per 1 mei komt aan de interim-periode een einde en kan verder worden gebouwd aan een nieuwe toekomst van waterschap Hollandse Delta.
“Waterschap Hollandse Delta spreekt me aan vanwege het vitale belang van watermanagement voor Nederland en de maatschappelijke rol die het waterschap daarbinnen vervult”, beschrijft Simone Steendijk haar keuze. “Het waterschap is een organisatie in beweging met een veranderende context van klimaatontwikkelingen, duurzaamheid en de bijdrage aan de circulaire economie. In eerdere functies heb ik het werkgebied van Hollandse Delta leren waarderen door de open en oprechte arbeidscultuur waar men geen blad voor de mond neemt en passie heeft voor het werk; een cultuur waarbinnen ik me prima thuis voel. Mijn man Elmar zal voor zijn werk als militair attaché op de Nederlandse ambassade nog een jaar in Australië blijven.”

Het bestuur van waterschap Hollandse Delta spreekt grote waardering uit voor Eric Jongmans die vanaf 1 april 2019 bereid was in te springen als secretaris-directeur. Hij kwam speciaal over van het waterschap Rivierenland om met een zware interim-opdracht bij Hollandse Delta zijn 19-jarige loopbaan bij de waterschappen te beëindigen.