Nieuwe tarieven voor netbeheerder Stedin in 2022

Netbeheerder Stedin maakte woensdag 15 december 2021 haar nieuwe tarieven voor 2022 bekend.

Een huishouden met een gas- en elektriciteitsaansluiting betaalt volgend jaar gemiddeld € 441,34 aan transporttarief. Voor klanten in Zuid-Holland en Utrecht betekent dat een stijging van € 2,23 per maand ten opzichte van 2021. Klanten betalen de transporttarieven van Stedin via de energierekening van hun energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelde de tarieven van Stedin vast. Een overzicht met alle tarieven staat op: www.stedin.net.

Stedin investeert jaarlijks meer dan € 600 miljoen om het gas- en elektriciteitsnet klaar te maken voor de energietransitie en te onderhouden. Die energietransitie is inmiddels in volle gang. Zonnepanelen op daken van consumenten, maar ook wind- en zonneparken wekken steeds meer duurzame elektriciteit op. Tegelijkertijd gebruiken woningen en bedrijven voortdurend meer energie voor het opladen van elektrische auto’s, het verwarmen van woningen met warmtepompen en het koken op inductie. Het vraagt flinke investeringen in de energienetten om dit mogelijk te maken.

Naast toenemende investeringen door Stedin is ook landelijk hoogspanningsnetbeheerder Tennet bezig haar netten te verzwaren. Hierdoor zijn de kosten voor het transport via het hoogspanningsnet gestegen. Stedin is als regionale netbeheerder aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet en betaalt aan Tennet voor het transport van elektriciteit. Stedin is verplicht deze kosten te verwerken in haar tarieven.

Stedin wordt ook netbeheerder in Zeeland

Op 1 januari 2022 gaan Enduris en Stedin samen en heet ook de Zeeuwse netbeheerder voor gas en elektriciteit Stedin. Dit betekent dat klanten in Zeeland voortaan de netbeheertarieven aan Stedin betalen. Voor transporttarieven gaat dit automatisch via de energierekening. In het hele verzorgingsgebied zijn de tarieven voor alle klanten hetzelfde. Dat is wettelijk bepaald. Door het samengaan van Enduris en Stedin daalt voor Zeeuwse huishoudens het transporttarief, in tegenstelling tot huishoudens in Zuid-Holland en Utrecht.

Meer informatie is beschikbaar over de tarieven op de website van Stedin.