Nijpend tekort aan pleegouders terwijl behoefte toeneemt

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden omdat het lang duurt voordat de juiste match voor een duurzamer verblijf gevonden is. Geen goede basis voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen.

Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders: “Door een aanhoudend tekort aan pleegouders, vallen er teveel kinderen buiten de boot. We willen dat pleegkinderen evenveel kansen in het leven krijgen als kinderen die bij hun eigen vader en moeder opgroeien. Zonder stabiel thuis, is zelfvertrouwen opdoen lastig. Als die basis ontbreekt kunnen kinderen zich minder ontplooien. Dat voelt heel erg onrechtvaardig.” Met de titel #groenlicht vraagt Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van meer pleegouders. 

De Week van de Pleegzorg (2 – 10 november) vraagt aandacht voor het belang van meer pleegouders. Op vele plekken in het land zullen monumenten en gebouwen groen verlicht worden. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst. 


Minder pleegouders, meer pleegkinderen

Het aantal beschikbare pleegouders is al jaren te weinig. Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en de juiste match met pleegouders te maken zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren dat er 2647, ruim 850 te weinig. En dat terwijl het aantal pleegkinderen al jaren toeneemt. In 2020 waren er 19.097 pleegkinderen, terwijl dit er 5 jaar eerder zo’n 800 minder waren.

Pleegzorg Nederland: “We gaan als land op allerlei vlakken ontzettend goed, welvaart, economie, werkgelegenheid, maar op een of andere manier blijft pleegzorg een onderschoven kindje. Ik vind het onbestaanbaar dat door dit structurele tekort kinderen de dupe zijn. Elk kind verdient dezelfde kansen in het leven. We moeten er als samenleving voor staan dat we dit te allen tijde nastreven! In de eerste plaats door ouders te helpen met voldoende ondersteuning, maar als kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen om wat voor reden dan ook, moeten we hen ook een stabiel thuis kunnen bieden.” 

Enver is actief binnen de regio Ridderkerk en is op zoek naar nieuwe pleegouders. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg organiseert Enver een informatiebijeenkomst op woensdag 24 november.  Aanmelden voor de bijeenkomst kan via telefoonnummer 085 486 70 70 of e-mail pleegzorg@enver.nl. Meer informatie over pleegzorg is te vinden op www.enver-pleegzorg.nl 

Zaterdag 30 oktober 2021 wordt dit onderwerp tussen 10.00 en 12.00 uur besproken in het programma Prettig weekend op Radio Ridderkerk.