Regionaal

Ondersteuning door Loss-App voor ouders bij miskraam en verlies van baby

Het overlijden van een baby tijdens of vlak na de zwangerschap of geboorte is een intens verdrietige en ingrijpende gebeurtenis. Om ouders hierbij te ondersteunen is de Loss-App geïntroduceerd. De app biedt informatie, inzicht en oefeningen die kunnen helpen bij het omgaan met het verlies. 

De inhoud van de app is onder meer gebaseerd op de kennis en ervaring van deskundigen van het Maasstad Ziekenhuis en Steunpunt Nova, het landelijk steunpunt voor ouders die hun baby verliezen.

Informatie, oefeningen en lotgenotencontact

De app kan ouders ondersteunen bij verlies van een baby door een miskraam, zwangerschapsafbreking, rondom geboorte of kort daarna. Omdat er veel op ouders afkomt, geeft de app informatie over afscheid nemen en het leren leven met dit verlies. Ook vind je er informatie over onderzoeken, bevallen en lichamelijk herstel. Deze digitale ondersteuning vervangt niet het persoonlijk contact en gesprekken met professionals en naasten, wel kan het ouders in contact brengen met lotgenoten.

Nina Schipper, moeder van Madelief vertelt: “Na lang wikken en wegen volgde een zwangerschapsafbreking vanwege medische en persoonlijke redenen. De Loss-App helpt mij om elke dag even bij mezelf in te checken, even stil te staan bij hoe het echt met mezelf gaat, en of ik mezelf niet aan het voorbij lopen ben. Het geeft mij de kans om negatieve gedachten positiever te bekijken of te lozen via de functie ‘dit moet ik even kwijt’. Dat hielp mij om dingen wél uit te spreken en niet te bewaren, letterlijk en figuurlijk.” 

Wietske Vrijland, bestuurder Maasstad Ziekenhuis: “In Geboortehuis Maas worden ook patiënten begeleid die met dit verlies te maken krijgen. Ondersteuning daarbij is belangrijk en deze nieuwe app helpt daarbij.”

Samenwerking

De Loss-App is een samenwerking van het PATH-project binnen Maasstad Ziekenhuis met Steunpunt Nova, het Verloskundig Samenwerkingsverband voor Rotterdam-Zuid en digitaal zorgbedrijf Synappz Digital Healthcare. 

PATH

De Loss-app is een onderdeel van het EU-gesubsidieerde project PerinAtal menTal Health (PATH). PATH richt zich op vrouwen, families, professionals en werkgevers om mentale gezondheid te bevorderen in de geboortezorg, mentale klachten te voorkomen, diagnosticeren en toe te leiden naar zorg. Binnen PATH werkt het Maasstad Ziekenhuis als Nederlandse partner samen met partners in Engeland, Frankrijk en België.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar loss-app.info. De gratis app is te downloaden via Google Play Store of Apple Store.