Regionaal

Onderzoek: mondkapjesplicht goed nageleefd

Wetenschappelijk onderzoek naar het experiment met de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam toont aan dat het overgrote deel van bezoekers in de aangewezen gebieden een mondkapje droeg. Ook blijkt dat het mondkapje doorgaans op de voorgeschreven wijze is gedragen en dat de plicht niet heeft geleid tot minder mensen in de onderzochte gebieden. Door het dragen van een mondkapje hebben mensen geen risicovoller gedrag vertoond dan anders als het gaat om 1,5 meter afstand houden. Het onderzoek naar gedragseffecten is uitgevoerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Mogelijke effecten op gezondheid of verspreiding van het virus zijn niet onderzocht.

Beide voorzitters van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond noemen de uitkomsten van het onderzoek bemoedigend. Bij de huidige stand van zaken met betrekking tot het aantal besmettingen in Rotterdam of Amsterdam overwegen de voorzitters nu niet over te gaan tot het verplichten van het mondkapje. Beide beschouwen het mondkapje als een aanvullend nuttig instrument dat, indien de omstandigheden erom vragen, kan worden ingezet.

Experiment

Rotterdam en Amsterdam experimenteerden met het invoeren van een mondkapjesplicht op drukke en krappe plekken van 5 tot 31 augustus. Door een snelle stijging van het aantal besmettingen in beide steden in een tijd waar veel versoepelingen waren ingevoerd, werd in beide veiligheidsregio’s de urgentie gevoeld lokaal maatregelen te treffen. Het experiment werd uitgevoerd om drastischer maatregelen zoals het afsluiten van winkelstraten of het beperken van horecatijden te voorkomen. Het werd in juli op sommige plaatsen in de twee steden zo druk dat mensen zich steeds moeilijker konden houden aan de 1,5 meter afstand.

Wetenschappelijk onderzoek

Het NSCR heeft het onderzoek uitgevoerd door middel van het analyseren van camerabeelden, straatobservaties door veldwerkers, straatinterviews en focusgroepen. De resultaten zijn voor Rotterdam en Amsterdam hetzelfde. Bekijk het rapport hier.

Vervolg

Rotterdam en Amsterdam hebben het experiment volgens planning van 5 tot 31 augustus uitgevoerd. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland hebben de onderzoeksresultaten gedeeld met de ministers van VWS en J&V, het Veiligheidsberaad, het RIVM en met de gemeenteraden van beide steden.

De besturen van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland danken de onderzoekers en alle mensen die hebben meegewerkt met dit experiment.