Oplevering snelfietsroute dichterbij met nieuw fietspad Ringdijk Ridderkerk

Een nieuw fietspad op de Ringdijk in Ridderkerk sluit de snelfietsroute F15 IJsselmonde aan op de veerpontterminal De Schans. Fietsers uit de regio kunnen daardoor snel, comfortabel en veilig hun fietsreis combineren met openbaar vervoer over water naar bijvoorbeeld Rotterdam of Dordrecht. Gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Peter Meij namen het nieuwe fietspad op vrijdag 2 oktober 2020 officieel in gebruik.

Het nieuwe fietspad op de Ringdijk is onderdeel van de snelfietsroute F15 IJsselmonde die straks Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam verbindt. Bestaande fietspaden worden verbeterd en waar nodig worden nieuwe fietspaden aangelegd. De werkzaamheden zijn in 2018 gestart en het laatste deelproject wordt naar verwachting in de zomer van 2021 opgeleverd.

Het nieuwe fietspad voldoet aan alle eisen van een snelfietsroute: het is ruim, veilig, zonder obstakels en door het uitzicht over de Nieuwe Maas ook aantrekkelijk. Gedeputeerde Floor Vermeulen is blij met de oplevering. “Naast investeringen in wegen, openbaar vervoer en vaarwegen biedt het investeren in snelle en veilige fietspaden een grote kans om de bereikbaarheid van de provincie te vergroten. Fietsen is bovendien gezond én goed voor het milieu. Door een slimme combinatie te maken met de veerpontterminal waar zowel de Waterbus als het Driehoeksveer vertrekt, is het voor reizigers ook erg aantrekkelijk om op een duurzame manier langere afstanden af te leggen.”

Dit laatste past goed bij de doelstellingen van het onlangs in Ridderkerk vastgestelde mobiliteitsplan: het bevorderen van gezonde, actieve en duurzame mobiliteit. Wethouder Peter Meij: “We willen de autoafhankelijkheid verminderen en meer voorrang geven aan fietsen en lopen in Ridderkerk.” Zo krijgt Ridderkerk onder andere Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) met goede voorzieningen voor fietsers en voetgangers bij de haltes, zoals fietsparkeerplaatsen en wachtplekken.

Snelfietsroute F15

Met de snelfietsroute F15 IJsselmonde wil de provincie een fijnmazig, hoogwaardig fietsnetwerk creëren. In 2018 is de snelfietsroute F15 Beneden Merwederoute tussen Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam al in gebruik genomen. Maar ook tussen Sliedrecht, en Hardinxveld en Gorinchem zien de gemeenten en de provincie een aantrekkelijke fietsverbinding waar verbeteringen op door te voeren zijn. Samen met de het waterschap Rivierenland en de fietsersbond onderzoeken zij of de snelfietsroute F15 kan worden doorgetrokken tot Gorinchem, waarmee de F15 in zijn geheel circa 50 kilometer lang wordt.

Foto: Provincie Zuid-Holland