Oprichting Lokaal Netwerk VVD Barendrecht- Albrandswaard- Ridderkerk (VVD–BAR)

In een gezamenlijke vergadering hebben de VVD-leden uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk op woensdag 23 januari 2019 besloten tot de oprichting van het Lokale Netwerk VVD-BAR. Deze netwerkstructuur geeft een grote impuls tot samenwerken binnen de bestaande afdelingen zonder de gemeentelijke identiteit te verliezen.

Het netwerkbestuur richt zich o.a. op overkoepelende taken zoals opleiding en training, landelijke en provinciale campagne activiteiten en het stimuleren van debat en ideevorming binnen het lokale netwerk. Er blijft nadrukkelijk ruimte voor lokale zaken binnen de afzonderlijke gemeenten. Er spelen immers in Barendrecht andere zaken dan in Albrandswaard en in Ridderkerk weer andere zaken. Daarom zullen er inde toekomst ook afzonderlijke verkiezingsprogramma’s komen en een campagne gericht op de lokale kiezers. ‘De inwoners zullen eigenlijk niets merken van de fusie anders dan dat onze (kandidaat) VVD- vertegenwoordigers in de gemeenteraad nog beter beslagen ten ijs komen’,aldus voorzitter Vera Spruit. 

‘Samen met mijn collega’s Elco Jongeneel (Barendrecht), Robert Mansour (Barendrecht), Anneke van Klaveren (Albrandswaard) en Ron Boom (Ridderkerk) zullen wij als er als lokaal netwerkbestuur voor waken dat de binding met onze kiezers niet verlorengaat’.