Regionaal

OV-tarieven gaan volgend jaar niet omhoog

Donderdag 12 oktober 2023 heeft het kabinet toegezegd om extra geld beschikbaar te stellen om te voorkomen dat de OV-tarieven in 2024 omhooggaan. Zonder dat geld zou het nodig zijn om de OV-tarieven met 11,72 procent te verhogen. Regiobestuurder MRDH, Jeffrey Keus (tevens wethouder in Leidschendam-Voorburg): “Gelukkig dat volgend jaar de tarieven niet hoeven te stijgen. Dat is goed voor de reizigers en de aantrekkelijkheid van ons regionale openbaar vervoer. Hier hebben we hard voor gestreden richting de landelijke politiek. Met succes!”

Afgelopen woensdag 11 okrtober hebben de mobiliteitswethouders van de 21 gemeenten uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten de tarieven van het openbaar vervoer niet te verhogen als het Rijk voldoende extra middelen beschikbaar zou stellen. Op dat moment was er nog geen toezegging van het kabinet om die middelen beschikbaar te stellen. Hierdoor kon er nog geen definitief besluit kon worden genomen.

Toezegging staatssecretaris

Donderdagmiddag is duidelijk geworden dat het kabinet de benodigde middelen beschikbaar gaat stellen. Daarom vindt er nu schriftelijke besluitvorming plaats zodat alle 21 regiowethouders definitief kunnen besluiten de OV-tarieven voor 2024 niet te verhogen.

Eerder had de Tweede Kamer al nadrukkelijk uitgesproken dat het kabinet de tariefsverhogingen voor 2024 moest voorkomen. Die wens van de Kamer gaat de staatssecretaris namens het kabinet dus uitvoeren.

Stijgende kosten vervoerders

De kosten voor de vervoerders zijn het afgelopen jaar gestegen. Hieruit kwam een LTI (de landelijke tarievenindex) van +11,72 procent. Door het geld vanuit het Rijk wordt deze LTI niet toegepast op het km-tarief in de hele regio en de overige producten die de vervoerders aanbieden.