Overgang naar winterpeil gestart

De komende weken stapt het waterschap Hollandse Delta weer over van zomerpeil naar winterpeil. De peilbeheerders laten het waterpeil geleidelijk zakken. Dit betekent dat er minder water in de sloot staat. Dat doen zij om in de winter voldoende ruimte te hebben voor het water. Zo wordt de hevige neerslag goed opvangen en water snel afgevoerd. Afhankelijk van het weer en de weersomstandigheden staan de peilen in het hele gebied uiterlijk eind oktober 2022 op winterpeil.

Geleidelijke overgang

Het verlagen van het water in de sloten wordt geleidelijk gedaan. Zo wordt schade aan de oevers en de natuur voorkomen . De juiste waterhoogte is per peilgebied vastgelegd in een peilbesluit. Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied. In steden en dorpen geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil.

Voldoende onderhoud

Niet alleen het winterpeil draagt bij aan droge voeten in de winter. Ook het onderhoud aan de watergangen is belangrijk. Zo moeten alle slootkanten voor 1 december 2022 gemaaid worden. Ook overhangende bomen en struiken moeten weg. Woont u aan een sloot of watergang? Zorg dan dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd.

Eén van de taken van het waterschap is zorgen voor voldoende water.