Regionaal

Planvormingssubsidie 2020 voor verbeteren winkel- en centrumgebieden

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland een planvormingssubsidie van €500.000 beschikbaar gesteld. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand tegen te gaan.

Regeling

De regeling planvormingssubsidie voor verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland staat tot en met 31 december 2020 open voor de winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te optimaliseren centrum’ en ‘overig centra’. Dit zijn middelgrote en over het algemeen kleinere winkel- en centrumgebieden waarvan een deel de afgelopen jaren al onder druk staat en waar kansen voor verbetering zijn. De winkel- en centrumgebieden waaraan subsidie wordt verstrekt dienen een minimale omvang van 5 winkels te hebben.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Winkelcentra en centrumgebieden dragen bij aan levendige buurten, wijken, dorpen en steden. Zij zorgen ook voor veel werkgelegenheid. De provincie Zuid-Holland stimuleert graag acties om deze centra duurzaam en toekomstbestendig te maken.”

Van ondernemersvereniging tot haalbaarheidsonderzoek

Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen deze planvormingssubsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers, vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen en verspreid aanbod (op termijn) te saneren of het laten opstellen van een ruimtelijke sterkte-zwakte analyse. Er is maximaal €500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Meer informatie is te vinden op:  https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@20445/detailhandel/