Provinciale Staten vergaderen toch digitaal

Provinciale Staten waren van plan de begroting deels fysiek te behandelen. Met de aanscherping van de corona regels voor de komende 2 weken is er toch niet voor gekozen om fysiek bijeen te komen. De nieuwe kabinetsmaatregelen treffen de Staten niet rechtstreeks. Echter, de aanvullende maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van samenkomsten en reisbewegingen. Publiek toegankelijke gebouwen worden gesloten, het devies is zoveel als mogelijk thuis te blijven. Een volledige lockdown dreigt voor regio’s in onze provincie. Een fysieke bijeenkomst van PS (inclusief heen- en terugreis) lijkt niet passend.

De agenda voor de vergadering is onveranderd en te volgen via de “webcast vergaderingen in november” op staten.zuid-holland.nl/

Begroting 2021

De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen.

Via de “webcast vergaderingen in november” op https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen is te vinden via deze link.

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur.