Regionaal

Rapport Berenschot: ‘BAR-organisatie heeft gebracht wat beoogd werd’

In het kader van de evaluatie van de BAR-Organisatie, de ambtelijke organisatie van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, zijn drie rapporten opgeleverd: een onderzoek van Berenschot naar dienstverlening en governance, de notitie BAR-Organisatie 2020 over de toekomstige ontwikkeling van de organisatie, en een onderzoek onder de medewerkers.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling BAR-Organisatie vergadert hierover op dinsdag 9 juli 2019, om 13.30 uur in het gemeentehuis van Ridderkerk.

Uit de documenten blijkt, dat de BAR-organisatie veel heeft bereikt en kan steunen op een stevig fundament. ,,De BAR-organisatie heeft aan de verschillende klantgroepen overwegend gebracht wat beoogd is’’, schrijven de onderzoekers van Berenschot. ,,De kwaliteit van en de tevredenheid over de dienstverlening aan de verschillende klantgroepen laat sinds de start van de BAR-organisatie progressie zien.’’

Volgens Berenschot is ‘een knappe prestatie geleverd met krappe middelen’. Drie ‘winkels’ waren immers open toen de ambtelijke fusie van start ging, een proces dat doorgaans enkele jaren duurt voordat het gaat ‘renderen’.

De onderzoeken hebben ook ontwikkelpunten opgeleverd. De aanbevelingen van de onderzoekers helpen om te bepalen in welke richting de BAR-organisatie zich moet ontwikkelen. Het algemeen bestuur van de GR BAR-Organisatie praat op 9 juli onder meer over een nieuwe organisatiestructuur en het opstellen van een ‘ontwikkelagenda’ voor verbeteringen.

,,Wij kijken met gepaste trots naar het verleden en tegelijkertijd zien wij belangrijke aanknopingspunten voor verbeteringen in de (nabije) toekomst. Daarmee gaan wij met alle betrokkenen aan de slag’’, aldus het dagelijks bestuur van de BAR-Organisatie.