Realistisch Ambacht waarschuwt voor risico’s van aankoop extra Stedin-aandelenNetbeheerder Stedin heeft dit jaar 200 miljoen euro nodig om het eigen vermogen te versterken. Het bedrijf wil dit bedrag mede ophalen bij bestaande aandeelhouders, waaronder de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en tientallen andere gemeenten. De politieke partij Realistisch Ambacht meent dat de gemeente juist minder van dergelijke risico’s met gemeenschapsgeld zou moeten aangaan en niet méér.

De fractie van Realistisch Ambacht heeft op 30 april schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. De eerste vraag is of zij overwegen op de uitnodiging van Stedin in te gaan door extra aandelen te kopen. In dezelfde vragen geeft de partij een aantal goede redenen om dit niet zomaar te doen. Zo staat in de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) dat beleggen geen normale publieke taak is, hooguit een tijdelijke activiteit wanneer een overheid meer geld ‘in kas’ heeft dan voor de gewone bedrijfsvoering op dat moment nodig is. 

“Vrij vertaald zegt die wet dat gemeenten beleggingsrisico’s voor hun inwoners moeten beperken”, aldus fractievoorzitter Oene Doevendans. “Een andere wet, de Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) draagt gemeenten op om financieel risicomijdend gedrag te vertonen. We moeten als lokale overheid het geld van onze burgers wijs beheren en besteden en niet bij een externe, private partij onderbrengen. We hebben in het verleden gezien hoe fout dat kan lopen.” Hij wijst onder meer op de IJslandse bankencrisis. Nederlandse provincies en gemeenten bleken toen met honderden miljoenen te hebben gespeculeerd bij een van de failliete banken. 

Volgens Doevendans speelt ook mee dat nu juist Stedin-aandelen op dit moment risico in zich dragen. “Dit bedrijf heeft de kapitaalinjectie nodig omdat het anders niet toekomstbestendig is, omdat het anders niet meekan in de energietransitie. We mogen ervan uitgaan dat er na deze eerste financieringsvraag meer zullen volgen. De sector waarin Stedin opereert, heeft te maken met langdurige, grote onzekerheden als gevolg van de Europese ‘Green Deal’ en de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Die onzekerheden moeten wij als gemeente niet mede willen dragen.” 

Wegblijven van dat soort risico’s, is volgens Realistisch Ambacht het devies. Doevendans: “Geld uitgeven aan aandelen betekent minder ruimte overhouden voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. De tendens is de afgelopen tijd juist geweest dat we aandelen van de hand doen, bijvoorbeeld die in Eneco en het Spoorfonds. Het zou logischer zijn om de 22.495 aandelen Stedin die onze gemeente nu bezit te verkopen, dan om er nieuwe bij te kopen.” Het College van B&W moet op de schriftelijke vragen binnen dertig dagen een antwoord geven.

In de nabijheid van Hendrik-Ido-Ambacht zijn onder meer ook Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Barendrecht, Hoeksche Waard en Gorinchem in het bezit van Stedin-aandelen. Doevendans: “Mijn partij kan alleen spreken voor Hendrik-Ido-Ambacht, maar ik hoop dat de financieringsvraag ook in onze buurgemeenten kritisch tegemoet wordt getreden en dat een eventuele voorgenomen aankoop overal serieus wordt getoetst aan de wet.”