Regionaal

Regen is druppel op gloeiende plaat

De regen van deze week is slechts een druppel op de gloeiende plaat. De effecten van de droogte blijven in heel Nederland toenemen. Naar schatting zijn er 2 tot 3 normale, regenachtige maanden nodig om het watertekort weg te werken.

De droogte houdt de komende periode aan. De waterschappen blijven zich inzetten om schade aan waterkeringen, natuur en landbouw te voorkomen.

Momenteel is er nog steeds sprake van een landelijk watertekort. De vraag naar water is groter dan het aanbod. Doordat de kans op regen de komende week groter is, stijgt het watertekort minder hard dan afgelopen weken.

Meer meldingen blauwalg
De waterkwaliteit verslechtert door de droogte en de hoge watertemperatuur. Op meer dan 150 locaties is inmiddels blauwalg aangetroffen. Rijkswaterstaat en de waterschappen raden mensen die in oppervlaktewater willen zwemmen aan om zwemwater.nl of de Zwemwater-app te raadplegen. Daarnaast roepen waterschappen op om dode vissen of watervogels te melden bij het waterschap of bij de gemeente.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.