Regionaal

Rijkswaterstaat koelt drie bruggen in de regio Zuid-Holland

Rijkswaterstaat koelt tot en met maandag 11 september 2023 de Spijkenisserbrug,  Brug over de Noord (N915) en de verkeersbrug Dordrecht. Bij de Verkeersbrug Dordrecht oftewel Zwijndrechtse brug koelt een blusboot sinds woensdag 6 september overdag de onderkant van de brug met water. Donderdag 7 september worden ook de Spijkenisserbrug en Brug over de Noord gekoeld. De Spijkenisserbrug krijgt verkoeling van een tankwagen en waterslangen. Bij de  Brug over de Noord wordt net als bij de Verkeersbrug Dordrecht een blusboot ingezet.  Als gevolg van de hitte wordt het oostelijke brugdeel van de Spijkenisserbrug niet meer gedraaid. Zeegaande scheepvaart kan gebruik maken van het westelijke brugdeel.  Scheepvaart wordt via de eigen kanalen hierover geïnformeerd. 

Koelen bruggen 

Door te koelen beperken we het uitzetten van de stalen brugonderdelen vanwege de hoge temperaturen. Hiermee willen we hinder voor (vaar)weggebruikers en schade aan de bruggen voorkomen. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen koelt Rijkswaterstaat bij voortdurende en/of extreem hoge buitentemperaturen bruggen.

Hinder

Het koelen voorkomt hinder voor (vaar)weggebruikers. Er gelden geen aanvullende verkeersmaatregelen voor weggebruikers. Wel moeten zowel automobilisten als fietsers en voetgangers bij de Spijkenisserbrug rekening houden met water op het wegdek. Om hinder te voorkomen liggen de waterslangen  zoveel mogelijk  buiten het bereik van verkeer, of worden ze afgedekt met overrijdbare planken.

Als gevolg van de hitte wordt het oostelijke brugdeel van de Spijkenisserbrug niet meer gedraaid, om schade aan de constructie en hinder voor het wegverkeer te voorkomen. Zeegaande scheepvaart kan gebruik maken van het westelijke brugdeel. 

Monitoring door data uit sensoren

In 2020-2022 zijn op diverse stalen bruggen sensoren aangebracht die  informatie geven over het effect van hitte en koelen op de brug. Het gaat om de Spijkenisserbrug (S102), Brug over de Noord (N915), Verkeersbrug Dordrecht (Brugweg Zwijndrecht), Haringvlietbrug (A29), Papendrechtsebrug (N3), Wantijbrug (N3) en de Merwedebrug (A27). Bij hitte kan Rijkswaterstaat op basis van de data besluiten om een koelplan in werking te stellen en maatregelen in te zetten. De beschikbare data helpt ook bij het efficiënt inzetten van materieel, waardoor kosten worden bespaard en hinder voor de omgeving beperkt wordt.