Samen bouwen aan Bijenlandschap IJsselmonde

Beheerders van het groen op het eiland van IJsselmonde zijn gestart met de ontwikkeling van een bijenlandschap. Dit is een groot samenhangend groen en bloemrijk netwerk met voldoende voedsel en nestplekken voor wilde bijen. Dat dit landschap er komt is belangrijk, want het gaat niet goed met de wilde bijen in ons land. De Landschapstafel IJsselmonde en de provincie werken hierin nauw samen. De provincie wil in 2030 van heel Zuid-Holland een groot bijenlandschap maken. De provincie financiert de ondersteuning van het project en gaf voor de feestelijke start een bijenhotel cadeau.

Brede beweging

Het initiatief voor een bijenlandschap komt van de Landschapstafel IJsselmonde, een samenwerkingsverband van gemeenten op IJsselmonde: Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht. Verder zijn dat Waterschap Hollandse Delta, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Rob Berkers, de projectleider, licht over het initiatief toe: “We zien dat de belangrijkste beheerders van openbaar groen, zoals gemeenten, terreinbeheerders en het waterschap, echt stappen maken voor bijvriendelijk beheer. Met het initiatief voor een aaneengesloten netwerk, waarbij over de grenzen van een gemeente of beheerder wordt heen gekeken, versnellen we het proces. Het idee is een stevige brede beweging tot stand te brengen op IJsselmonde. Burgemeester de Witte van Albrandswaard, tevens voorzitter van de Landschapstafel IJsselmonde, is blij met dit initiatief: “Ik hoop dat het bijenlandschap bewoners, scholen, bedrijven en agrariërs inspireert om ook iets voor insecten te doen, bijvoorbeeld door het inzaaien van bloemen en kruiden of het plaatsen van bijenhotels. Het bijenhotel van de provincie is een mooie bijdrage om het eiland IJsselmonde samen meer bijvriendelijk te maken.”

Schakel in het Zuid-Hollands Bijenlandschap

Met de start van het bijenlandschap op IJsselmonde is er weer een belangrijke schakel aangelegd in het Zuid-Hollands Bijenlandschap. De verschillende bijenlandschappen in Zuid-Holland vormen daardoor een aaneengesloten gebied vanaf het noorden naar het zuidoosten. Dit aaneengesloten bloemrijke netwerk is goed voor de insecten en daarmee ook voor andere kleine dieren en vogels die deze insecten eten. De bijenlandschappen zorgen daarmee dat de basis voor gezonde natuur op orde komt in Zuid-Holland. Gedeputeerde Berend Potjer (natuur): “De helft van onze bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Daarom wil de provincie van heel Zuid-Holland één bijenlandschap maken. Dat begint te lukken. De puzzel wordt steeds completer. Ik wens het Bijenlandschap IJsselmonde een vliegende start toe.”