SOL de Watervlinder in Hendrik-Ido-Ambacht is SEEF

Op woensdag 15 juli ontving SOL de Watervlinder het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel. Wethouder Ralph Lafleur overhandigde het fraaie label aan de school. Er was die ochtend een speciaal verkeersparcours met leuke verkeersopdrachten voor de leerlingen en de wethouder.

Het juryrapport  

Sol De Watervlinder kreeg het maximale aantal punten voor haar inzet van de jury. De school heeft al jaren verkeerseducatie in haar pakket opgenomen en oefent veel met de leerlingen, verkeersouders en hulpouders. De route naar de locatie van groep 7 wordt al fietsend geoefend in groep 6. De ouders zouden nog beter kunnen parkeren, de wijkagent controleert af en toe. Overige knelpunten rondom school en op de schoolthuisroute worden door school en gemeente samen beoordeelt en komende jaren weer waar nodig en mogelijk aangepast. Van harte gefeliciteerd en een school die goed bezig is met SCHOOL op SEEF.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF (www.schoolopseef.nl) is het regionale praktische verkeerseducatieprogramma waaraan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht meedoet en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen aan een verkeersveilige regio. Het programma is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland in samenwerking met de regio Drechtsteden en de gemeente.  Deelname aan SCHOOL op SEEF is kosteloos voor scholen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Foto: Google Streetview