Stedin investeert dit jaar 584 miljoen euro in energietransitie

Netbeheerder Stedin investeert in 2021 584 miljoen euro (Stedin Groep: 687 miljoen euro) voor het aanleggen, vervangen en digitaliseren van haar gas- en elektriciteitsnetten. In 2015, het jaar dat het klimaatakkoord in Parijs werd getekend, was dat nog 360 miljoen euro. De energietransitie komt op gang en de verduurzaming van Nederland heeft veel impact heeft op het elektriciteitsnet. Daarnaast verwachten onze klanten dat het net onverminderd betrouwbaar blijft. 

De energietransitie is uit de startblokken en heeft als eerste doel een reductie van CO2-uitstoot met 49% ten opzichte van 1990. Stedin investeert in de energietransitie om zonne- en windparken aan te sluiten en de opgewekte elektriciteit te transporteren. Om wijken te verwarmen als zij overgaan naar een warmtevoorziening via (hybride) warmtepompen. En om het toenemende aantal elektrische auto’s te laten op- of ontladen. Tegelijkertijd willen we nog slimmer omgaan met de bestaande ruimte op het elektriciteitsnet door deze optimaal te benutten. 

Elektriciteitsnet optimaal benutten 

Stedin heeft als netbeheerder een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet en kan snel beoordelen of een locatie voor bijvoorbeeld een zonnepark past of dat hiervoor uitbreiding nodig is. Locaties voor zon- en windparken worden afgesproken in de Regionale Energiestrategie (RES). In het verzorgingsgebied van Stedin zijn 11 RES’en actief. Hoe concreter het lukt om de RES’en uit te werken, hoe meer inzicht Stedin heeft in maatschappelijke kosten, ruimtebeslag en tijd die nodig is om het net aan te passen. Door voor locaties te kiezen waar capaciteit beschikbaar is, zijn de doorlooptijden korter en is het gebruik van het energienet zo optimaal mogelijk. Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten lager. 

7 miljard euro tot 2030 

Tot 2030 investeert Stedin zo’n 7 miljard euro om de energietransitie mogelijk te maken. Om financieel gezond te blijven, moet dat zo slim en efficiënt mogelijk. Stedin gebruikt bijvoorbeeld materialen in het elektriciteits- en gasnet zo lang mogelijk. Met datagedreven risicogebaseerd onderhoud wordt bepaald waar vervanging echt nodig is. Daarnaast heeft Stedin een intern besparingsprogramma lopen van 180 miljoen euro tot 2025. Stedin is ook samen met andere netbeheerders in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt over de mogelijkheden om de financiering van investeringen in de energietransitie aan te passen. 

Rotterdam

Totaal legt Stedin dit jaar 680 km elektriciteitskabels en 242 km aan gasleidingen aan en installeert 247.000 slimme energiemeters. Verder is Stedin aan de slag in een aantal grote projecten in de regio. Een van de belangrijkste verdeelstations van Rotterdam staat aan de Dr. Zamenhofstraat. Het voorziet het gehele oosten van de stad tot aan de snelweg bij Brienenoord van stroom: zo’n 250.000 huishoudens en bedrijven, maar ook de metro en de Erasmus Universiteit. De schakelinstallatie, ook wel het hart van het station genoemd, was aan vervanging toe. Stedin rondt het project begin 2022 af.