Regionaal

Sterke financiële positie voor Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 2018 afgesloten met een uitstekend financieel resultaat. De ambitie om financieel gezond te zijn, is daarmee ruimschoots gerealiseerd. De verwachting is dat er ook in 2019 een positief resultaat wordt behaald.

“We zijn tevreden met het financiële resultaat, de winst viel met 9,3 miljoen euro hoger uit dan begroot door scherp te blijven op de kosten en uitgaven. Daarmee komt het eigen vermogen van het ziekenhuis op 86 miljoen euro. Dit betekent een solvabiliteit van 26,9% en is ons doel ruimschoots en eerder dan gedacht behaald”, zegt Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur. “Doordat de afspraken met de banken zijn gerealiseerd, is er ook de komende jaren financiële ruimte om te investeren in initiatieven die aansluiten bij de vijf ambities van het ziekenhuis.”

De vijf ambities staan beschreven in het Strategisch Medisch Beleidsplan: Aandacht voor aandacht, Topklinisch en acuut, Kwaliteit en veiligheid, Netwerkzorg, Financieel gezond en innovatief. In 2018 zijn diverse vorderingen gemaakt om de ambities te behalen.

Kwaliteit & Veiligheid

Met het behalen van het Joint Commission International (JCI) kwaliteitskeurmerk is aangetoond dat het Maasstad Ziekenhuis goede en veilige zorg levert voor zijn patiënten. “2018 stond in het teken van deze zware internationale toets. Door de goede voorbereiding en de inzet van alle medewerkers werd de her-accreditatie met glans behaald op vrijdag 2 november”, vertelt bestuurder Wietske Vrijland.

Aandacht voor aandacht

Vrijland vervolgt: “Het leveren van goede patiëntenzorg is onze hoogste prioriteit en om dat te kunnen doen hebben we enthousiaste en goed opgeleide collega’s nodig. In 2018 is daarom veel geïnvesteerd in aandacht voor onze medewerkers om een aantrekkelijke werkgever te zijn. We zetten ons in om goede medewerkers te behouden voor ons ziekenhuis en ook om medewerkers aan te trekken. We hebben in 2018 op verschillende afdelingen medewerkers opgeleid, vooral op de gespecialiseerde afdelingen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vinden we goede collega’s voor de meeste vacatures. Onze arbeidsmarktcampagne ‘Boven alles Rotterdams’ draagt daar ook aan bij.” De patiënten kunnen volgens Vrijland rekenen op aandacht en goede zorg tegen passende kosten, maar tijdens de jaarlijkse Verwenweek zijn ze ook in 2018 nog eens extra verwend. “Het zijn vaak de kleine momenten van aandacht die van grote waarde zijn voor de patiënt. Tijdens de verwenweek willen we met elkaar nog meer van deze momenten creëren. Verder worden voor steeds meer ziektebeelden de ervaringen van patiënten en uitkomsten van een behandeling gemeten. Patiënten raken daardoor meer betrokken bij de zorg en bij de keuze van een behandeling kijken we samen met de patiënt wat het beste past bij zijn/haar specifieke situatie.”

Het Maasstad Ziekenhuis was het afgelopen jaar ook voor het eerst volwaardig lid van Santeon, een samenwerking waarbij Value Based Health Care (VBHC) centraal staat. VBHC is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënten en het reduceren van de zorgkosten.  
“Bij drie van de dertien trajecten, namelijk reumatologie, nierfalen en maag- darm- en leverziekten is het Maasstad Ziekenhuis voortrekker van het Value Based Health Care traject. Bij alle andere trajecten zijn we inmiddels actief aangehaakt.”, besluit Langenbach. 

Foto: Ellen Dekker