Regionaal

Subsidie van ruim twee ton voor app die mensen helpt na een melanoom

Wie met succes behandeld is aan een melanoom, een kwaadaardige tumor van de huid, kan binnenkort begeleiding en nazorg krijgen via een app. Deze groeiende groep patiënten kampt vaak nog langere tijd met onzekerheid, angst, lichamelijke gevolgen en/of vragen. Om de app te ontwikkelen, heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een subsidie gekregen van 207.000 euro van Stichting BeterKeten. In 2023 gaat de eerste versie van de app live.

Eén op de 25 mensen krijgt in zijn of haar leven een melanoom. In de regio’s Rijnmond en Drechtsteden samen betekent dit dat elk jaar ongeveer 500 mensen de diagnose krijgen. Als een melanoom op tijd wordt ontdekt, zijn de vooruitzichten goed. Als dit niet het geval is, of als het melanoom agressief is, kan de patiënt eraan overlijden. “Mede daardoor heeft de diagnose vaak een grote impact, ook als het goed afloopt”, vertelt dermatoloog Suzan Reeder van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Dit ziekenhuis nam het initiatief tot de app samen met Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis, onder leiding van het Erasmus MC. Het viertal vormt samen een regionaal melanoomnetwerk binnen het samenwerkingsverband BeterKeten.

“Voor iedere patiënt die een melanoom heeft gehad, zijn de gevolgen anders”, vertelt Reeder. “Mensen hebben in wisselende mate te maken met blijvende onzekerheid, lichamelijke en psychische klachten en medisch-inhoudelijke vragen. Omdat de hulpvraag groot is en de groep groeit, hebben wij al langer de wens om patiënten hulp op maat te bieden. Niet iedereen heeft baat bij dezelfde nazorg. We willen dit afstemmen op zowel de individuele ziektekenmerken als de behoeften van patiënten. De app is daarvoor een heel geschikt middel.”

Een aanzet is al gedaan: samen met patiënten is een prototype ontwikkeld van de zogenoemde Survivorship Care Plan-app (SCP). “De app bevat een persoonlijk nazorgplan”, vertelt arts June Kievits. Het inrichten van de app, mede op basis van patiëntdata uit de vier ziekenhuizen, vormt de komende drie jaar haar promotieonderzoek. Kievits: “De behandelaar en de patiënt maken het plan samen. In de app wordt bijvoorbeeld een overzicht van de ontvangen behandelingen getoond, de toekomstige controles staan erin, er wordt psychosociale informatie verstrekt en de patiënt kan verwijzingen vinden naar verdere hulp.” De app geeft meer regie aan de patiënt, verbetert de coördinatie tussen zorgverleners en leidt naar verwachting uiteindelijk tot minder zorgvraag.

De Stichting BeterKeten heeft als doel het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap. Voor het vijfde jaar investeert de stichting in drie veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten, waarvan de SCP-app er één is. De andere twee gaan over een zorgpad voor patiënten met Long-COVID (Franciscus Gasthuis & Vlietland) en naar de wijze van behandelen van een polsfractuur voor de operatie (Maasstad Ziekenhuis). 

Op de foto boven reikt Beter-Keten directeur Marlise Schouten (links) de symbolische cheque uit aan promovenda June Kievits (vooraan). Verder staan op de foto v.l.n.r. Suzan Reeder (dermatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis), Tamar Nijsten (hoogleraar dermatologie Erasmus MC en promotor), Peter Plaisier (chirurg Albert Schweitzer ziekenhuis en co-promotor) en Marlies Wakkee (dermatoloog Erasmus MC). Op de foto ontbreekt Marjolein Lugtenberg (psycholoog Erasmus MC en co-promotor).