Symposium ‘Bomen over bomen’ groot succes

Het gezamenlijke symposium over bomen van de Natuurvereniging IJsselmonde en Water Natuurlijk Hollandse Delta op 2 april 2022 was een doorslaand succes. Een volle zaal met enthousiaste mensen. Veel wetenswaardigheden over bomen en het belang van bomen voor biodiversiteit en klimaat. 

Het symposium is gehouden ter viering van het 50 jarig jubileum van de Natuurvereniging IJsselmonde en als opmaat naar de waterschap verkiezingen van 2023 waarbij meer bomen in de Hollandse Delta een speerpunt zal zijn voor Water Natuurlijk.

Jubileum boom

De Natuurvereniging IJsselmonde vierde met het symposium ook haar 50 jarig bestaan. Een mooie mijlpaal die gemarkeerd moet worden. Reden voor Water Natuurlijk Hollandse Delta om als verjaardagscadeau een jubileumboom aan te bieden. Het Zuid-Hollands Landschap heeft geholpen bij het vinden van een passende historische plek. Komende winter wordt een Paardenkastanje geplant bij de entree van het Kasteel van Rhoon. De kastanje die hier stond is van ouderdom bezweken. De oude boom krijgt nu dus een opvolger en die kan daar meerdere periodes van 50 jaar vol maken.

Meer bomen

Tijdens het symposium was er grote eensgezindheid over het streven naar meer bomen en zoveel mogelijk inheemse boomsoorten. Het dierenleven is daar het best op aangepast, maar in het stedelijk gebied kun je duidelijk andere eisen stellen. Het is daar al enkele graden warmer dan op het platteland en dan passen Zuid Europese boomsoorten wellicht beter. Meer bomen in steden en dorpen zijn nodig om de weersextremen te temperen.

Voor het beperken van het klimaatprobleem zijn ook meer bomen nodig. Ze nemen CO2 op en leggen dit voor langere tijd vast. Zeker als het hout dat ze produceren een duurzame toepassing krijgt. Ook de rol van bomen in de waterkringloop en andere natuurlijk processen moet niet worden onderschat.

Bossenstrategie

Waterschappen en natuurorganisaties kunnen ook een rol spelen bij de bossenstrategie (uitwerking van het klimaatakkoord) van het Rijk en de provincies, waarbij 10% meer bos moet komen in ons land. Er moet ruimte worden gevonden voor de aanplant hiervan.