Tijdens het broedseizoen: gedragscode waterschappen

Waterschap Hollandse Delta beheert maar liefst 10.041 kilometer dijken, sloten en wegbermen en 60.000 bomen en hagen. De Wet Natuurbescherming verbiedt tussen 15 maart en 15 juli de meeste werkzaamheden die nestelende vogels verstoren. Maar soms zijn waterschappen in het broedseizoen toch aan het werk voor uw veiligheid. 

Voor uw veiligheid

Voor uw verkeerveiligheid maaien de waterschappen in deze periode een smalle strook van de berm langs wegen en kruispunten. Zo zorgen zij voor voldoende verkeersoverzicht. Zijj maaien het riet in onze belangrijkste sloten, zodat zij bij hevige voorjaarsbuien het regenwater kunnen blijven afvoeren. Ook maaien de waterschappen onze primaire dijken om de grasmat in goede conditie te houden. Een stevige grasmat is belangrijk voor een stevige dijk.

Gedragscode

Een landelijke gedragscode zorgt ervoor dat alle waterschappen hun belangrijkste veiligheidstaken kunnen uitvoeren in het broedseizoen. In deze ontheffing van de Wet Natuurbescherming staat precies beschreven om welke werkzaamheden het gaat en wat de voorwaarden zijn.