Regionaal

Tripp geeft gebruikers Wmo-taxi regie over hun mobiliteit

Wmo-reizigers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk kunnen tegenwoordig zelf kiezen met welk taxibedrijf ze willen reizen. Dit Wmo-vervoerssysteem genaamd Tripp ging op 1 augustus 2023 van start en pakt voor alle betrokkenen goed uit. Over inmiddels meer dan 24.000 ritten zijn er bijna geen klachten en de kosten voor het vervoer zijn fors lager dan voorheen.

Tripp heeft de inkoop van Wmo-vervoer op basis van Open House als uitgangspunt. Daarbij mag elke vervoerder aansluiten die voldoet aan de voorwaarden en tarieven van de opdrachtgever. Dit stelt ook de kleinere lokale en regionale taxibedrijven in staat zelfstandig mee te doen, en dus niet als onderaannemer. In de BAR-gemeenten doen vijf taxibedrijven mee in het Wmo-vervoersysteem, te weten Taxi Niemantsverdriet, Taxi Air, Trevvel, RTC en de Haars Groep. De prijs die betaald wordt voor het vervoer staat vast, dus de concurrentie is gericht op de kwaliteit die de klant in de praktijk ervaart.

“Daarmee liggen de verhoudingen in Tripp totaal anders en vooral gunstiger voor de reiziger dan in andere Wmo- vervoerssystemen in Nederland”, aldus Lars Winters van Partners in Mobiliteit (PiM), dat Tripp heeft ontwikkeld. “De reiziger is klant geworden, waardoor stiptheid, schone voertuigen, nette chauffeurs en veilig rijgedrag geen KPI’s meer zijn in een kwartaalrapportage voor de gemeente, maar praktische en continue voorwaarden voor succes voor de deelnemende taxibedrijven. Daar profiteren de Wmo-reizigers van.”

Eigen kracht

Dat de reiziger echt klant is bij Tripp, is niet alleen een incentive voor de vervoerders om goed werk te leveren. Het betekent ook een belangrijke (her)waardering van de eigen regie van mensen op hun mobiliteit. De praktijk in de BAR-gemeenten leert dat de Wmo-reiziger heel goed in staat is om eigen keuzes te maken. Daar waar nodig zorgt Tripp telefonisch,  via de website www.tripp.taxi of via de app voor ondersteuning.

Dat Tripp in de BAR-gemeenten goed werkt, blijkt uit een analyse van de eerste 24.000 ritten. Die leverden in totaal slechts 35 klachten op. Het klachtenpercentage ligt met 0,35% aanzienlijk lager dan de norm die vaak gesteld wordt in systemen waar het Wmo-vervoer is aanbesteed. Door goede, directe tariefafspraken met de taxibedrijven is er ook geen sprake van meerkosten door efficiency-verlies. Sterker nog: de kosten die de gemeenten maken voor het Wmo-vervoer liggen nu ruim 10% lager dan voorheen.

Meer opdrachtgevers en vervoerders

PiM hoopt dat na Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ook andere gemeenten willen aansluiten bij Tripp. “Daarom zijn we op zoek naar meer opdrachtgevers die Wmo-reizigers willen promoveren tot klant, die lokale vervoerders een kans willen geven en die af willen van de knellende verhoudingen in de branche die het gevolg zijn van het Europees aanbesteden. We komen ook graag in gesprek met vervoerders die zelfstandig aan de slag willen in het Wmo-vervoer in hun eigen gemeente of regio”.