Regionaal

Twee nieuwe jeugdbestuurders voor waterschap Hollandse Delta

Vanaf dit schooljaar vertegenwoordigen 2 nieuwe jeugdbestuurders waterschap Hollandse Delta, namelijk Mick de Kruijff (16 jaar, uit Ridderkerk) en Judith Meurs (15 jaar, uit Barendrecht). Hun eerste klus was voorlichting geven en vloggen tijdens de Havendagen in Rotterdam. Volgende opdrachten zijn onder andere de organisatie van een jongerendebat én jongeren interesseren voor de verkiezingen in 2019.

Judith Meurs: “Ik ben altijd al geboeid door het klimaat, de deltawerken en hoe Nederland zich beschermt tegen overstromingen. Mijn doel als jeugdbestuurder is om te zorgen voor meer aandacht voor het waterschap op sociale media en op scholen. Dat begint met gastlessen op mijn eigen school.”

Mick de Kruijff: “Later wil ik óf stedenbouwkundige óf militair worden. Als jeugdbestuurder kan ik meer leren over watermanagement in steden. En ik leer meer over politiek. Dat vind ik ook erg interessant. Bij de jeugd wil ik graag het belang van een waterschap onder de aandacht brengen.”
   

Jongerendebat over klimaat en water 

Judith en Mick gaan zich onder andere inzetten voor het Rotterdams Klimaat en Waterdebat voor jongeren op 1 februari 2019. Dit debat organiseren 3 waterschappen (hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en hoogheemraadschap Delfland) en de gemeente Rotterdam. Het gaat over vragen zoals: Hoe houden we ook in de toekomst onze steden leefbaar en klimaatbestendig? Hoe beschermen we ons tegen de toenemende dreiging van het water uit de zee, uit de rivieren en uit de lucht? Met dit debat betrekken de jeugdbestuurders, samen met de waterschappen, jongeren actief bij de uitdagingen waar de waterschappen op dit moment voor staan.

Doel van jeugdbestuurders 

De waterschappen willen jongeren meer en beter betrekken bij water en waterbeheer. Zij richtten daarom in 2010 een landelijk jeugdwaterschapsbestuur op. Dit jeugdbestuur bestaat uit een groep jongeren tussen 14 en 18 jaar. Een jeugdbestuurder bedenkt en adviseert over activiteiten voor jongeren over diverse onderwerpen, zoals schoon en voldoende water, veilig leven met water en het klimaat.

Bron: Waterschap Hollandse Delta