Regionaal

Upgrading winkelcentrum Zuidplein Rotterdam van start

Eind 2018 zijn de eigenaren van Winkelcentrum Zuidplein (financieel) akkoord gegaan met een upgradingsplan van bijna 20 miljoen euro. Het plan heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit, beleving en de verblijfswaarde van het winkelcentrum. Entrees, passages, pleinen en inrichting worden sterk verbeterd. Verder zorgt, naar verwachting, de optimalisatie van de aansluiting op het naastgelegen OV-station en de uitbreiding van het winkelcentrum met circa 5.000m2 winkeloppervlak, inclusief een extra parkeergarage, als onderdeel van het project Hart van Zuid, er voor dat het centrum haar sterke positie zowel lokaal als in de regio verder kan uitbouwen.

“Een zeer positief bericht aan het begin van het nieuwe jaar. De afgelopen twee jaar is keihard gewerkt aan de uitwerking van de plannen. In de recente Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Zuidplein is er nu ook juridisch groen licht gegeven voor de grote upgrading. Een complexe zaak waar bijna 50 verschillende eigenaren bij betrokken zijn die het van groot belang achten dat een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland zich nog beter in de markt kan manifesteren”, aldus Pieter Affourtit, directeur bestuurder VvE Zuidplein.

De upgrade wordt in fasen uitgevoerd. De toegankelijkheid van de winkels en de doorloop blijft uiteraard gewaarborgd. Consumenten kunnen gewoon blijven winkelen en zullen met goede bewegwijzering en communicatie op de hoogte gehouden worden van de verbouwing. Tijdens de bouw vinden er activiteiten rondom het thema “verbouwen” plaats en op de diverse bouwwanden zullen nieuwe impressies van het nieuwe winkelcentrum levensgroot zichtbaar zijn.

De aannemer is Constructif uit Dordrecht en het ontwikkelmanagement is in handen van DID vastgoedontwikkeling uit Utrecht. Naar verwachting zal een feestelijke oplevering van alle werkzaamheden rond de zomer van 2022 plaatsvinden, tegelijkertijd met de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van het winkelcentrum.

Winkelcentrum Zuidplein behoort met 60.000m2, ruim 160 winkels en 11,5 miljoen bezoekers in 2019 tot een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland. De ligging en bereikbaarheid is uitstekend. Naast de parkeergarages, met een gezamenlijke capaciteit van bijna 1.600 parkeerplaatsen, vormt het direct aansluitend OV knooppunt, met volgens de RET in 2030 circa 17 miljoen reizigers, een essentieel onderdeel van de specifieke positie van het winkelcentrum in Rotterdam Zuid en de regio.