Regionaal

Vaarseizoen van start

Op 1 april gaat het vaarseizoen van start. Het begint dan lekker weer te worden om het water op te gaan. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met elkaar en met de natuur.

Door het waterschap Hollandse Delta wordt het beheer van vaarwegen uitgevoerd. Er wordt gezorgd voor schoon water, zodat er veilig in gezwommen en gevist kan worden. De waterkwaliteit wordt bewaakt en het waterniveau op peil gehouden. Ook wordt er voor veiligheid op het water gezorgd, onder meer door het handhaven van vaarregels. Daarnaast worden sluizen voor de pleziervaart bij het Brielse Meer en Strijensas beheerd.

Wettelijke vaarregels

Er zijn wettelijke vaarregels waar je je aan moet houden. Zo zijn waterscooters niet toegestaan en mogen boten langer dan 14 meter niet in haventjes en kreken varen. Afmeren mag alleen aan aangelegde steigers, langs oevers en voor anker. 

Voor het besturen van een vaartuig geldt:

  • Voor het besturen van een klein open motorschip dat minder dan 7 meter lang is en waarvan de hoogst bereikbare snelheid ten opzichte van het water maximaal 13 kilometer per uur is, moet je ten minste 12 jaar oud zijn.
  • Voor het besturen van een snelle motorboot moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

Het waterschap, de politie en Staatsbosbeheer controleren regelmatig of watersporters zich aan de wet- en regelgeving houden. 

Varen op het Brielse Meer

Op het Brielse Meer mogen vaartuigen op de aangegeven plaatsen maximaal 6 kilometer per uur varen. Op de overige aangegeven plaatsen mogen vaartuigen niet sneller varen dan maximaal 12 km per uur. Wil je in de 12 kilometer per uur-zones toch sneller varen, dan heb je in het weekend of op doordeweekse feestdagen een snelvaarontheffing nodig. Je kunt deze aanvragen als je 18 jaar of ouder bent en in het bezit van een geldig vaarbewijs. Klik hier om een snelvaarontheffing aan te vragen.