Regionaal

Veilig Verkeer Nederland start eerste nationale fietslichtteldag

Als je mensen vraagt wat hen een onveilig gevoel geeft in het verkeer, dan wordt fietsen zonder verlichting het vaakst genoemd. Bijna alle fietsers (95%) vinden het gevaarlijk om in het donker geen verlichting aan te hebben. Op landelijk niveau blijkt dat zo’n 30% van de fietsers geen of geen volledige fietsverlichting heeft! In het donker en bij slecht zicht is verlichting voeren wettelijk verplicht. Om inzichtelijk te maken hoe het nu gesteld is met het voeren van fietsverlichting organiseerde Veilig Verkeer Nederland op donderdag 8 december de eerste Nationale Fietslichtteldag met een speciaal daarvoor ontwikkelde Fietslichttellen-app. Uit de resultaten van deze teldag blijkt dat 70,8% van de fietsers de fietsverlichting op orde heeft en 29,1% géén of geen volledige fietsverlichting heeft! 

Na afloop van deze eerste Nationale Fietslichtteldag was er direct inzicht in hoe het met de fietsverlichting is gesteld. Inzicht in hoeveel fietsers met beide lichten AAN fietsen of met beide lichten uit. Of alleen een voorlicht of alleen een achterlicht.

Tijdens de allereerste Nationale Fietlichtteldag is van 5.601 fietsers de verlichting geteld. Uit de telling kwam naar voren dat 70,8% van de.fietsers met beide lichten aan fietst, 13,8% fietst zonder licht, 10,7% fietst met enkel het voorlicht aan en 4,6% fietst met slechts het achterlicht aan. In de provincie Overijssel doen fietsers het ’t best! Daar fietste maar liefst 87,1% van de fietsers met de complete verlichting aan. Scholengemeenschap Eekeringe in Steenwijk heeft de meeste leerlingen met de fietsverlichting in orde. Maar liefst 96,1%  had hier de fietsverlichting aan.

Het doel van de Nationale Fietslichtteldag is dat VVN zij aan zij met het publiek, via de fietslichttellen-app, in beeld krijgt waar het goed gesteld is met de fietsverlichting en waar nog extra aandacht nodig is. Juist ook na de Nationale Fietslichtteldag kunnen mensen door het hele land fietsverlichting blijven tellen met de VVN Fietslichttellen-app.

Veilig Verkeer Nederland nodigt mensen uit om mee te doen aan het fietslichttellen 

Juist ook na de Nationale Fietslichtteldag kunnen mensen aan de slag met het fietslichttellen. Dit kan in de eigen straat, in de vroege ochtend bij de school, ’s avonds bij de sportvereniging of op een drukke en doorgaande route. Met de fietslichttellen-app is de telactie eenvoudig te organiseren. De organisator maakt een account en ontvangt een link naar de actie die makkelijk te delen is met de medetellers. Op de datum van de actie wordt de link actief en kan er direct geteld worden. De organisator kan het resultaat van de telling direct communiceren op de school, de sportvereniging en het huis aan huis blad of het buurtkrantje. En natuurlijk via de eigen social-media kanalen.

Voor iedereen die mee wil tellen: Ga naar Fietslichttellen | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)