Verbeterde waterkringloop door samenwerking waterschap en gemeenten

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Goeree-Overflakkee en Ridderkerk gaan samen met waterschap Hollandse Delta het afvalwater verbeteren. Kennis en capaciteit wordt gebundeld.

Iedere gemeente geeft het waterschap toegang tot data over de gemeentelijke riolering. Het waterschap geeft de gemeenten data over het afvalwaterzuiveringsproces. Hiervoor tekenden zij deze week twee overeenkomsten meten en monitoring van de afvalwaterketen.

Door samenwerking wordt de kans kleiner dat rioolwater door een overstort terechtkomt in het oppervlaktewater, zoals sloten en vijvers. Ook wordt samengewerkt om het relatief schone regenwater te scheiden van het afvalwater met gescheiden rioolsystemen. Het doel van de overeenkomst is de waterkringloop doelmatiger te maken. De verdere verduurzaming leidt bovendien tot minder risico’s voor inwoners en tot meer kostenefficiëntie.

Heemraad waterzuivering Frank van Oorschot: “In goede samenwerking met de gemeenten signaleren we bijvoorbeeld op welke locaties het afvalwater een risico vormt voor de waterkwaliteit. En we meten waar relatief schoon regenwater onnodig het riool instroomt. Deze gegevens leveren verbeteringen en besparingen op in de afvalwaterketen. Zo blijven we zorgen voor een goede waterzuivering van het afvalwater voor onze inwoners.”

De integrale sturing van het afvalwater (ISA) wordt regionaal aangepakt. Op 4 februari ondertekenden Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en op 6 februari ondertekende gemeente Goeree-Overflakkee een overeenkomst met waterschap Hollandse Delta.

Bron: wshd.nl