Verdere maatregelen recreatief verblijf Rotterdam-Rijnmond

Na eerdere maatregelen om recreatief verblijf in te perken, is het per 30 maart ook niet meer toegestaan gebruik te maken van vaste seizoensplekken op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken of deze te verhuren. Dit is besloten door Ahmed Aboutaleb, voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een uitzondering blijft gelden voor nachtverblijf door seizoenarbeiders en tijdelijke bewoning (nachtverblijf door persoonlijke omstandigheden en zorgmedewerkers die in de regio werken).

Deze extra maatregel wordt getroffen op nadrukkelijk verzoek van zorgpersoneel op de Zuid- Hollandse eilanden. De zorgverleners geven aan dat de druk op de zorg al erg hoog is en vreesden de gevolgen van een extra toestroom van toeristen. Daarnaast worden in de regio al vele extra maatregelen getroffen om extra zorgcapaciteit te organiseren, zoals de inrichting van Ahoy als tijdelijke zorglocatie.

Toeristen die nu op een camping of vakantiepark verblijven, hebben tot woensdag 1 april 16.00 uur om terug te keren naar huis. De maatregel geldt vooralsnog tot 6 april, maar kan verlengd worden. Dit is afhankelijk van de landelijke maatregelen.