Regionaal

Verenigde Vergadering waterschap Hollandse Delta stelt verkenners aan in aanloop naar nieuwe bestuursperiode

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta nam in de vergadering van afgelopen week een motie aan om in de aanloop naar de nieuwe bestuursperiode twee verkenners aan te stellen. Op deze manier wil de Verenigde Vergadering de nieuwe bestuursperiode voorbereiden.

Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. De huidige Verenigde Vergadering vraagt aan de verkenners om al in de aanloop naar de verkiezingen te onderzoeken welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen de programma’s van de vijftien partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Ook brengen de verkenners in kaart of er in de verkiezingsprogramma’s wensen zijn geformuleerd voor het toekomstige bestuur van waterschap Hollandse Delta.

Ervaring

Als verkenners wees de Verenigde Vergadering op woensdag 15 februari de heren Govert Veldhuijzen (CDA) en Erik van Heijningen (VVD) aan. Beiden hebben een ruime ervaring in het  openbaar bestuur, onder andere als wethouder, gedeputeerde en waarnemend burgemeester. 

Verslag

De Verenigde Vergadering heeft de verkenners gevraagd om in de Verenigde Vergadering van 29 maart 2023, als de nieuw gekozen bestuursleden voor het eerst bijeen zijn, verslag te doen van de uitkomsten van het onderzoek. Daarbij geeft de Verenigde Vergadering de verkenners de vrijheid om een voorstel te doen voor het vervolgproces naar een bestuursakkoord en collegevorming. 

De motie werd ingediend door Water Natuurlijk, de PvdA en de Waterschapspartij Hollandse Delta en werd met 21 tegen 3 stemmen aangenomen.