Verkeer regio Rotterdam wordt schoner door minder CO2 uitstoot

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waaronder Ridderkerk, hebben samen een regionaal maatregelenpakket gepresenteerd om de uitstoot van CO2 door het verkeer terug te brengen. Over vijf jaar moet die met 30 procent zijn afgenomen.

Besparing

De MRDH heeft geïnventariseerd wat er in de verschillende gemeenten voor maatregelen worden genomen, en in welke mate die de CO2-uitstoot verminderen. Met de huidige maatregelen worden de doelen nog niet behaald; alle maatregelen van gemeenten, de regio, rijk en de Europese Unie komt de totale besparing op 12 procent.

Kansen

Daarom gaat de regio verder verkennen welke nieuwe kansen er zijn voor duurzame mobiliteit. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het schoner laten rijden van zwaar materieel door gemeenten, zoals de vuilniswagen en veegwagens va schoonmaakdiensten. Daarnaast moet anders worden omgegaan met logistiek in de steden door bevoorrading en pakketbezorging aan te passen.

Auto

Daarnaast moet het volgens de gemeenten minder vanzelfsprekend worden om een eigen auto voor de deur te hebben staan. In sommige wijken moet het normaler worden om de fiets of het openbaar vervoer te nemen, en waar dat niet kan voor andere oplossingen te kiezen, zoals deelauto’s. De MRDH gaat wel verder met het monitoren van de behaalde effecten van de verschillende maatregelen. Eind dit jaar wordt opnieuw de balans opgemaakt.

Uitstoot

Volgens Martina Huijsmans, wethouder in Delft en portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit in de metropoolregio, gaat de ambities van de regiogemeenten nog verder dan die 30 procent: ‘Uiteindelijk willen we allemaal dat het verkeer helemaal géén uitstoot meer veroorzaakt. Alleen zo creëren we een gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze regio.’

Meer info www.mrdh.nl/nieuws/minder-co2-uitstoot-duurzame-regio