Regionaal

Vervanging rioolgemaal Hoeksedijk Maasdam

In februari 2023 start GKB Realisatie BV in opdracht van waterschap Hollandse Delta en gemeente Hoeksche Waard met het vervangen van het rioolgemaal aan de Hoeksedijk te Maasdam. Het rioolgemaal verzamelt het afvalwater uit Maasdam en transporteert het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zwijndrecht. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. Het huidige rioolgemaal Hoeksedijk is een gemetselde put uit 1971 die aan het einde van zijn levensduur is en in zijn geheel vervangen moet worden. Het nieuwe gemaal wordt ingepast in de omgeving en voorzien van nieuwe pompen die energiezuiniger zijn.

De voorbereidingen zijn in volle gang en in februari starten de werkzaamheden nabij het gemaal. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind maart worden afgerond. Enige overlast is echter niet te voorkomen, met name door bouwverkeer, bronbemaling en een tijdelijke pompinstallatie die naast het oude gemaal wordt geplaatst. 

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden veilig voor de weggebruikers uit te kunnen voeren, omwonenden en de werknemers worden er verkeersmaatregelen genomen. Ook zal een periode de volledige weg worden afgesloten voor alle verkeer. Deze maatregelen worden duidelijk met borden aangegeven.

Volg het werk via de omgevingsapp

Omwonenden worden schriftelijk geinformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij via de app ‘GKB communicatie’ op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken van de werkzaamheden. De app is gratis te downloaden in de Play- of App store.

Met het nieuwe rioolgemaal zorgen waterschap en de gemeente ervoor dat het afvalwater de komende jaren op de juiste wijze afgevoerd en gezuiverd kan worden.