Regionaal

Vervanging viaduct A16: bereid u goed voor en vermijd hinder

Rijkswaterstaat vervangt in 2024 en 2025 een viaduct in de A16 over de Hoofdweg in Rotterdam. Het viaduct wordt sinds juni 2022 ondersteund. Er is voor de vervanging een bouwmethode gekozen met de minste hinder. Door te kiezen voor een wegverlegging, hulpbrug én verkeersmaatregelen doet Rijkswaterstaat er alles aan om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Toch is hinder tot (soms) ernstige hinder voor het verkeer niet te voorkomen. Wie tijdens de werkzaamheden hinder wil vermijden, wordt geadviseerd zich goed voor te bereiden. 

Uitnodiging webinar

Reizigers, bewoners en belanghebbenden kunnen zich voorbereiden door zich aan te melden voor een online informatiebijeenkomst op 13 februari van 19.30-20.30 uur Rijkswaterstaat geeft dan samen met bouwcombinatie De Groene Boog en Zuid-Holland Bereikbaar een toelichting op de werkzaamheden, hinder en de mogelijkheden om slimmer te reizen en hinder te vermijden. Aanmelden kan via de website a16rotterdam.nl/webinar. Op deze website is het webinar ook terug te kijken.

Hoe gaat het gebeuren?

Sinds juni 2023 vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats voor een tijdelijke wegomlegging van de A16 richting Dordrecht ter hoogte van het viaduct. Verkeer rijdt vanaf 29 april over deze wegomlegging. De wegomlegging kruist de oprit Rotterdam Prins Alexander (27). Om de wegverlegging in gebruik te kunnen nemen gaat deze oprit daarom vanaf begin maart 2024 voor ongeveer 1,5 jaar dicht.

In het Hemelvaartweekend (8 -13 mei 2024) start het slopen van het bestaande viaduct.  Tijdens deze afsluiting rijdt het verkeer richting Dordrecht over de wegomlegging en wordt op de plek van het gesloopte viaduct een hulpbrug geplaatst voor het verkeer in de andere rijrichting (A20/Terbregseplein). Vervolgens wordt in de periode mei – december 2024 eerst het viaduct richting Dordrecht gebouwd. Aansluitend wordt in de periode januari – augustus 2025 het viaduct richting A20/Terbregseplein gebouwd. Het verkeer richting het Terbregseplein rijdt dan tijdelijk (tegen de richting in) over het nieuwe viaduct.Afsluitingen

Ondanks dat Rijkswaterstaat hinder zoveel als mogelijk beperken met een slimme planning en bouwfaseringen, zijn in 2024 en 2025 diverse afsluitingen nodig die (soms forse) hinder veroorzaken:

Snelwegoprit 1,5 jaar dicht
Vanaf 10 maart 2024 21.00 uur tot eind 2025 is de oprit A16 Rotterdam Prins Alexander (27) richting Dordrecht afgesloten. Verkeer kan de oprit A16 Rotterdam Kralingen (26) gebruiken. Dit is nodig om de wegomlegging in gebruik te kunnen nemen, zodat het verkeer op de A16 richting Dordrecht door kan rijden tijdens de werkzaamheden.

Hoofdweg Rotterdam 3 weken dicht in mei 2024
Volgens de huidige planning wordt de Hoofdweg onder het viaduct volledig afgesloten van 1 mei tot 23 mei 2024. Dit is nodig om het bestaande viaduct te kunnen slopen en een hulpbrug te kunnen bouwen. Verkeer op de A16 richting A20 kan dan tijdens de bouw van het nieuwe viaduct door blijven rijden. Gemotoriseerd verkeer en fietsers worden omgeleid. Vanaf 23 mei 2024 is de Hoofdweg weer beperkt open in twee rijrichtingen, met een rijstrook per rijrichting.

Afsluitingen A16
De A16 wordt meerdere keren een weekend afgesloten; in april, mei en december 2024 en in augustus en september 2025. De afsluiting is altijd in 1 rijrichting. De grootste afsluiting vindt plaats in het Hemelvaartweekend van 8 tot en met 13 mei 2024. De A16 richting Terbregseplein/A20 is dan dicht tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein, inclusief de afritten 24 t/m 26. Verkeer wordt omgeleid. De A16 richting Dordrecht blijft open.

Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat neemt een hoop maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Door wegverleggingen en hulpbruggen te bouwen zorgen ze voor een zo goed mogelijke doorstroming. Ook werken ze nauw samen met de gemeente Rotterdam aan verkeersmaatregelen om de hinder te beperken. Denk aan het instellen van omleidingsroutes, het anders instellen van verkeerslichten of het aanpassen van rijstrookindelingen.

Bereid u goed voor

Wilt u tijdens de werkzaamheden slimmer reizen en hinder vermijden? Bereid u dan goed voor. Ga in elk geval goed geïnformeerd op weg en houd rekening met extra reistijd. Mijd zo mogelijk de drukke spits of probeer vaker thuis te werken. Of overweeg vaker de auto te laten staan en gebruik te maken van OV en/of de fiets of e-bike. Op de website van Zuid-Holland Bereikbaar vindt u (straks) inspiratie, (probeer)acties en mogelijkheden die er zijn om slimmer te reizen of op een andere manier te reizen. Ook werkgevers of logistiek ondernemers kunnen Bij Zuid-Holland Bereikbaar terecht voor tips over mobiliteit, regelingen en efficiëntere logistiek.

Vervanging en renovatie

Rijkswaterstaat vervangt of renoveert in Zuid-Holland de komende jaren een groot aantal bruggen, tunnels, viaducten en wegen. Veel infrastructuur in Zuid-Holland is op leeftijd, wordt belast door steeds méér en zwaarder verkeer en is daarom toe aan groot onderhoud of vervanging. Lees hier meer over de werkzaamheden in de regio Zuid-Holland

A16 Rotterdam

Het viaduct dat wordt vervangen sluit aan op het traject van de A16 Rotterdam die op dit moment wordt aangelegd. De vervanging van het viaduct wordt uitgevoerd door de aannemer die ook de A16 Rotterdam aanlegt en wordt tegelijk met de A16 Rotterdam opengesteld. De A16 Rotterdam is een nieuwe verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De 11 km lange en energieneutrale rijksweg met Rottemerentunnel verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid in het noordoostelijk deel van Rotterdam, in Lansingerland en in de omliggende regio. De A16 Rotterdam wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.