Regionaal

Voorbereidende werkzaamheden A15-N3 gestart

Rijkswaterstaat is gestart met de voorbereidende werkzaamheden  voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N3 op de A15. Met de nieuwe aansluiting verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de regio.

Bouwbedrijf Strukton gaat vanaf medio november  de huidige drie carpoollocaties bij de aansluiting van de A15 met de N3 en de N214 vervangen door één nieuwe  carpoollocatie. Tegelijk met de verhuizing wordt het aantal beschikbare carpoolplaatsen verhoogd naar 120.

Nieuwe aansluiting A15 op de N3

Voor een goede verkeersafwikkeling vanuit Papendrecht, Dordrecht en de N214 en het verbeteren van de doorstroming op de A15 moet de de aansluiting van de N3 op de A15 meer verkeer kunnen verwerken. Hiervoor wordt de aansluiting van de toe- en afritten van de A15 (richting Rotterdam) op de N3 aangepast. De huidige rotonde op de N214 wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. De huidige drie carpoollocaties worden samengevoegd tot één grote carpoollocatie aan de Parallelweg, ten oosten van de N3/N214 met in totaal 160 plaatsen. Het project is naar verwachting medio 2021 gereed. 

Verplaatsen bestaande carpoollocaties

Half november sluiten  de bestaande 3 carpoollocaties langs de N3 en N214 in Papendrecht . Deze worden verplaatst naar een nieuwe tijdelijke carpoolplaats aan de Veerweg. Op gele borden wordt de exacte datum van afsluiten aangegeven.
De huidige locaties zijn nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. Op de nieuwe locatie gaat het aantal parkeerplaatsen omhoog

naar 120. De tijdelijke carpoolplaats is in gebruik totdat de definitieve carpoollocatie aan de Parallelweg, ten oosten van de N3/N214, beschikbaar is. 

Vleermuizen

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden moeten de populieren rond de huidige carpoolplaatsen verwijderd worden.

Vleermuizen gebruiken deze bomen als oriëntatiepunten op de vliegroutes naar hun winterverblijf. Daarom wordt gewacht met het weghalen van de bomen tot eind november 2019 als de vleermuizen naar elders vertrokken zijn om hun winterslaap te houden. 

In het voorjaar worden vleermuisschermen geplaatst. Daarmee  kunnen de vleermuizen hun oorspronkelijke vliegroute volgen, ook als de bomen weg zijn. Ter compensatie van de weggehaalde bomen worden elders nieuwe bomen geplant.

Beter bereikbaar

In de regio Drechtsteden werkt Rijkswaterstaat aan verschillende infrastructurele projecten. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de A15 op de N3 is gestart in oktober en loopt door tot medio 2021.  

Rijkswaterstaat verbetert ook de aansluiting van de N3 op de A16 en verbreedt een deel van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Daarnaast zorgen we door groot onderhoud aan de N3 en diverse bruggen en tunnels binnen de Drechtsteden voor veilige en betrouwbare wegen. 

Via www.rijkswaterstaat.nl/hinderA15N3  is meer informatie te vinden over de werkzaamheden en de mogelijke hinder. Voor vragen kunnen belangstellenden terecht op het reguliere nummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.