Regionaal

Vrijwilligersteam Home-Start BAR uitgebreid

Vier enthousiaste vrouwen volgden de interne cursus ter voorbereiding op het ondersteunen van jonge gezinnen. Als afsluiting ontvingen ze een certificaat uit handen van Chantal Zanoni, senior beleidsadviseur van de BAR-gemeenten. Zij benoemde dat er veel op jonge ouders afkomt en dat niet iedereen een netwerk heeft om op terug te vallen in een periode waarin de situatie wat moeilijker is. Ze sprak bewondering uit voor gezinnen die dan om hulp durven te vragen. Zij is blij dat er vrijwilligers vanuit Home-Start zijn die vanuit hun eigen ervaring bereid zijn om deze gezinnen te steunen.

Heb je zelf ook wel behoefte aan een tijdelijk gratis steuntje in de rug óf wil jij graag zinvol en interessant vrijwilligerswerk doen neem dan vrijblijvend contact op met de coördinatoren van Home-Start BAR: Kaat Tirez (06-43299894/k.tirez@cjgrijnmond.nl) of Jeanette Dekker (06-35124547/j.dekker@cjgrijnmond.nl) Home-Start BAR wordt uitgevoerd door CJG Rijnmond. Zie ook: www.home-start.nl.