Regionaal

Vrijwilligersteam Home-Start BAR zoekt versterking

Home-Start BAR komt graag in contact met enthousiaste mensen die het leuk vinden om een jong gezin uit Barendrecht, Ridderkerk of Albrandswaard tijdelijk een extra steuntje in de rug te geven. Dit zijn gezinnen die even in een wat lastiger situatie zitten en behoefte hebben aan een luisterend oor of aan iemand die meedenkt over bijvoorbeeld opvoedingsvragen. Een vrijwilliger kan ook samen met de ouder gezellige dingen doen met de kinderen. Voorbeelden daarvan zijn: spelen, voorlezen of naar een speelplaats in de buurt gaan. Home-Start kan ook worden ingezet bij aanstaande ouders.

Home-Start biedt vrijwilligers de kans om zo hun eigen opvoed- en levenservaring te delen met anderen en zelf ook nieuwe ervaringen en contacten op te doen. Home-Startvrijwilligers worden professioneel ondersteund, werken volgens een erkende methodiek en worden goed op het vrijwilligerswerk voorbereid door het volgen van een cursus. De uitvoerder CJG Rijnmond zorgt onder andere voor een onkostenvergoeding.  

Het Home-Start programma is een officieel erkend en wetenschappelijk onderbouwd programma voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar.

Wie er meer over wil weten kan vrijblijvend contact leggen met de coördinatoren Jeanette Dekker (06-35124547/j.dekker@cjgrijnmond.nl) of Kaat Tirez (06-43299894/k.tirez@cjgrijnmond.nl)

Zie ook: www.home-start.nl.