Regionaal

Water Natuurlijk: Doe beschoeiing in de ban!

Water Natuurlijk roept het waterschap Hollandse Delta en de gemeenten op om beschoeiingen zoveel mogelijk uit te bannen. “Ze zijn slecht voor biodiversiteit, veroorzaken dierenleed en vormen een gevaar voor kleine kinderen. Geef de natuur wat ruimte, daar wordt iedereen beter van”, zo stelt Water Natuurlijk.

Beschoeiing slecht voor biodiversiteit

Overal zie je ze opdoemen. Ruim boven water uitstekend. Vaak gemaakt van hard hout. Recht en strak aangelegd langs de oevers van watergangen. In de polders maar vooral ook in nieuwbouwwijken  lijkt het een trend te zijn. Beschoeiingen zijn funest voor biodiversiteit.

Heel veel natuurlijk leven speelt zich af op de grens van land en water. Een groot scala aan oeverplanten kan hier een plek vinden. Planten die ook weer een specifiek insectenleven herbergen. Waarvan andere dieren dan weer profiteren. Vissen zijn ook gebaat bij oeverplanten. Geleidelijke overgangen zijn heel belangrijk voor biodiversiteit. Een beschoeiing is dan juist een blokkade.

Natuurlijk is een beschoeiing soms nodig om te voorkomen dat een oever in het water zakt. Dat kan je verhelpen  door simpelweg de oever meer ruimte te geven. In het uiterste geval kun je een beschoeiing ook verzonden in de oever of onder water plaatsen. Op diverse plaatsen in ons land gebeurt dat al.

Dierenleed

Beschoeiingen veroorzaken veel dierenleed. Amfibieën leven deels in het water en deels op het land. Als je als kikker in het voorjaar voor nageslacht wil zorgen en je spring vrolijk in het water bij een beschoeiing heb je een groot probleem.  Paren en eieren leggen lukt nog wel maar weer uit het water klimmen vaak niet. 

Zo’n dier en ook het nageslacht probeert eindeloos tegen de steile wand op te klimmen en daar vinden ze de dood. Hetzelfde geldt voor veel jonge vogels, kleine zoogdieren en huisdieren. Dieren hebben vaak niet het besef om naar de overkant te gaan en zwemmen net zo lang langs de beschoeiing heen en weer tot ze dodelijk vermoeid de strijd opgeven en verdrinken.  

Gevaar voor kinderen

Beschoeiingen vormen ook een gevaar voor kleine kinderen. Zij lopen hetzelfde risico als de dieren.  Een kind dat van een steile oever af valt, verdrinkt heel snel. Een minuut kan al voldoende  zijn. Een moment van onoplettendheid van een ouder en het is gebeurd.

Het risico bij een natuurvriendelijke oever is veel minder. Als kinderen het water in lopen komen ze een barrière tegen van riet en andere oeverplanten. Als ze daar toch doorheen gaan krijgen ze  natte voeten omdat de oever heel geleidelijk afloopt. Veelal zal het kind dan terug gaan.

Voldoende reden voor Water Natuurlijk om het waterschap en de gemeenten in de Hollandse Delta op te roepen: Doe beschoeiingen in de ban. Geef de natuur een beetje ruimte. Daar wordt iedereen beter van.