Water Natuurlijk Hollandse Delta: Mollen beter af

Water Natuurlijk begon in het voorjaar van 2019 met acties tegen onnodige bestrijding van mollen op dijken. Dit leidde tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap Hollandse Delta. Alleen bij schade aan een dijk waardoor de veiligheid in het geding kon zijn werd nog gevangen. Een eerste rapportage laat een forse daling van het aantal gedode mollen zien.

Mol waardevol

De mol is een belangrijk onderdeel van het ondergrondse  ecosysteem. De gangen die hij graaft dragen bij aan de structuur van de bodem en helpen bij de afvoer van regenwater. Als roofdier zorgt het dier voor een natuurlijk evenwicht in de bodem. Voldoende reden om terughoudend te zijn bij het doden van deze dieren. Onnodig dieren doden vindt Water Natuurlijk ook niet acceptabel.

Dat neemt niet weg dat het dier door z’n graverij ook schade aan de grasmat kan veroorzaken. In sommige gevallen kan hierdoor een veiligheidsrisico ontstaan. De veiligheid van de waterkeringen staat uiteraard voorop.

Aanpassing beleid

Door het stellen van schriftelijke vragen, overleg  en het inbrengen van argumenten uit wetenschappelijk onderzoek wist Water Natuurlijk het college van dijkgraaf en heemraden te overtuigen. De bestrijding van mollen kon een stuk minder.

Het beleid werd aangepast. De dijken worden nu geïnspecteerd en pas bij een bepaald vastgesteld schadebeeld aan de grasmat volgt bestrijding. Inmiddels is ervaring opgedaan  en is er een tussenrapportage gemaakt. Een forse daling van het aantal gedode mollen wordt hiermee zichtbaar.

TijdvakAantal  mollen
1e kw. 20172521
1e kw. 20182252
1e kw. 20191463
1e kw. 2020924

De rapportage van het waterschap Hollandse meldt ook dat door de nieuwe werkwijze de waterveiligheid nergens in gevaar is gekomen. Water Natuurlijk blij met het resultaat en houdt de vinger aan de pols.

One thought on “Water Natuurlijk Hollandse Delta: Mollen beter af

Reacties zijn gesloten.