Regionaal

Water Natuurlijk Hollandse Delta: mollenbestrijding beter en goedkoper

Water Natuurlijk maakte zich in 2019 sterk voor veranderingen bij het bestrijden van mollen op de dijken. Met succes, er werden alleen nog mollen gedood als de veiligheid in het geding was. De cijfers voor het eerste volledige jaar zijn nu beschikbaar. Resultaat: veilige dijken, minder dode mollen en lagere kosten.

Veilige dijken

Veiligheid staat voorop. Ook bij Water Natuurlijk. De zorg voor veilige dijken is cruciaal voor het gebied van de Hollandse Delta. De mol had van oudsher de naam dat hij een gevaar was voor de veiligheid van de dijken. Onderzoek leerde echter dat dit genuanceerd moest worden.

Veiligheidsrisico’s waren er alleen in zeer specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij heel steile dijken of bij een onvoldoende dikke kleilaag. De preventieve bestrijding die overal plaats vond was dus niet nodig voor de veiligheid. Reden voor Water Natuurlijk om dit aan te kaarten. Onnodig dieren doden is uit den boze.

Er kwam een andere aanpak. De preventieve bestrijding werd afgeschaft. Criteria als de aantasting van de grasmat, het aantal molshopen en de dikte van de kleilaag gingen bepalen of er mollen gedood zouden worden. Deze week kwam de rapportage uit van de resultaten over 2020. De cijfers over het eerste jaar met de nieuwe aanpak zijn er.

Minder dode mollen

De rapportage van het waterschap Hollandse Delta laat zien dat er fors minder mollen zijn gedood. In 2020 ruim meer dan een halvering ten opzichte van 2017 en 2018 en dat is goed nieuws. Onderstaande tabel  geeft de resultaten weer van de aanpassing van de mollenbestrijding.

JaarDode mollenKosten
2017395596.424,-
2018351294.377,-
2019284096.258,-
2020146357.912,-

Dierenleed moet zoveel mogelijk voorkomen worden vindt Water Natuurlijk. Daar komt bij dat de mol als roofdier een belangrijk onderdeel is van het bodem ecosysteem. Hij eet allerlei dieren die ook nadelig voor grasmat kunnen zijn en levert zo een bijdrage aan een gezond bodemleven. Zijn graverij heeft ook positieve effecten op de structuur van de bodem. Ook dat is goed voor een erosiebestendige grasmat en dus voor  een veilige dijk. 


Lagere kosten

Water Natuurlijk zet zich in om bij de uitvoering van de waterschapstaken  meer rekening te houden met natuur en landschap. Dat is geen overbodige luxe want de biodiversiteit staat sterk onder druk. Het verwijt is nog al eens dat het allemaal te duur is en iedereen wil de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden.

De aanpassing van de mollenbestrijding levert een flinke besparing op blijkt uit de rapportage van het waterschap. Van bijna honderdduizend euro in voorgaande jaren naar minder dan 58.000 in 2020. Ook dat is goed nieuws. Als het aan Water Natuurlijk ligt wordt de besparing ingezet voor meer biodiversiteit op dijken. Ook voor vlinder en bijen liggen daar grote kansen.