Regionaal

Water Natuurlijk maakt zich zorgen om vissterfte

Water Natuurlijk maakt zich zorgen om de massale vissterfte bij Strijen. Net voor de kerst kwamen er meldingen op sociale media van honderden dode vissen. Het is bijzonder dat na een hele korte vorst periode het water voor vissen al onleefbaar wordt. Reden voor schriftelijke vragen aan het College van dijkgraaf en Heemraden. Belangrijk is om de oorzaak te kennen en zo mogelijk maatregelen te nemen om massale sterfte in de toekomst te voorkomen. De vraag is of elders in de Hollandse Delta vissterfte voorkwam.

Vorst periode

In de berichten die circuleren over deze calamiteit wordt gesuggereerd dat zuurstofgebrek de oorzaak zou kunnen zijn. Net voor de vissterfte was er een korte vorst periode. Een ijslaag sloot het water af van de lucht met als gevolg dat er geen uitwisseling van zuurstof meer kon plaats vinden. Dat kan tot problemen leiden als ook de andere bron van zuurstof afgesloten is.

Algen en andere planten die in het water leven produceren zuurstof. Daar is licht voor nodig. Als er een pak sneeuw op het ijs ligt dan stopt ook dit proces en kan er gebrek aan zuurstof ontstaan. Nu lag er geen sneeuw. Het ijs was prima doorschijnend en dat zou dus geen probleem moeten zijn. Wat dan wel de oorzaak is, blijft nog even gissen.

Vragen

Water Natuurlijk hoopt en verwacht dat het waterschap Hollandse Delta onderzoek gedaan heeft naar de oorzaak van de vissterfte. Zo zouden metingen van het zuurstof gehalte in het water meer helderheid kunnen geven. Deze vissterfte was in het Oudeland van Strijen. Water Natuurlijk wil graag weten of er ook elders in de Hollandse Delta dergelijke vissterfte is geweest en wat de oorzaak van de sterfte is. Meldingen kunnen per email worden doorgegeven aan: info.waternatuurlijk.hd@gmail.com

Als de oorzaak bekend is kan bezien worden of maatregelen mogelijk zijn. Wordt vervolgd.