Regionaal

Water Natuurlijk: meer bomen, minder CO2

Water Natuurlijk luidde afgelopen zaterdag een nieuwe fase in de campagne in. De feestelijke overdracht van een jubileumboom aan de 50jarige Natuurvereniging IJsselmonde  was het startsein. Met onze drie lijstaanvoerders en vele anderen gaan we de komende maanden op weg naar de waterschapsverkiezingen van 15 maart. We zullen intensiever berichten over het belang van het waterschap voor onze leefomgeving en de rol van Water Natuurlijk daar bij. Bomen zijn dan van groot belang.

Belang van bomen

Het waterschap Hollandse Delta heeft ongeveer 60.000 bomen in beheer en dat werden er steeds minder. In het oude denken van het waterschap waren bomen lastig. Onderhoud kost geld en ze staan vaak in de weg.  Als een kans zich voordeed ging de kettingzaag erin. Water Natuurlijk denkt daar anders over.  Bomen vormen het landschap, helpen bij het klimaatprobleem en zijn belangrijk voor biodiversiteit.

Water Natuurlijk komt dan ook in actie voor bomen. In 2017 besloot het waterschap om een monumentale rij van 1139 populieren langs het Volkerak op Goeree Overflakkee te kappen. Als compensatie waren al bijna 600 nieuwe bomen geplant op een industrieterrein. Dankzij acties van Water Natuurlijk, de natuurvereniging op het eiland en vele betrokken bewoners is de bomenrij gered. Ook dwongen we met een motie nieuwe aanplant af voor een inderhaast gekapte rij van 200 populieren bij Oude Tonge.

Verzet tegen de aangekondigde kap van 87 bomen bij Heenvliet leidde tot overleg tussen het waterschap en de natuurvereniging op Voorne Putten. Het resultaat  was natuurwinst. Vervanging van gevaarlijke bomen, aanplant van inheemse struiken en een op biodiversiteit gericht beheer van de betreffende dijk. Nu speelt het geruisloos verdwijnen van een rij van 180 wilgen langs het Spui in de Hoeksche Waard.  Aandacht voor bomen blijft nodig.

Jubileumboom

De Natuurvereniging IJsselmonde viert dit jaar het 50 jarig jubileum. Deze jarenlange inzet van vrijwilligers voor de natuur kreeg recent de verdiende waardering in de vorm van een koninklijke onderscheiding. Op ons gezamenlijk symposium “Bomen over bomen” bood Water Natuurlijk een jubileumboom aan.

Het Zuid-Hollands Landschap hielp ons aan een plek voor de boom. Bij de toegang tot het kasteel van Rhoon was een oude kastanje dood gegaan. Daar mochten we een Zomereik planten. Een mooiere plek was nauwelijks denkbaar. En de natuur schoot te hulp. Nog voordat we plannen voor de aanplant konden maken, ontkiemde precies op de plek waar we wilden planten een jonge eik. 

Afgelopen zaterdag werd deze jongeling  met een degelijke bescherming en een passend eikenhouten bordje feestelijk overgedragen aan de natuurvereniging. Water Natuurlijk wenst de 50jarige en de nieuweling een mooie toekomst toe.

Versnelling campagne

Daags na de verkiezingen van 2019 begon voor Water Natuurlijk de campagne voor de verkiezingen van 15 maar 2023. Met regelmaat berichten we over onze acties en de bereikte resultaten.  Dat is met de overdracht van de jubileumboom een nieuwe fase in gegaan. Met lijstaanvoerders Anne Mollema,  Konnie Wilkens, Wiesje Korf en vele anderen gaan we de komende maanden nog intensiever berichten over het belang van het waterschap voor onze leefomgeving. Bomen spelen daarbij een belangrijk rol.