Regionaal

Water Natuurlijk: uitsterfbeleid bomen moet op de helling

Water Natuurlijk vindt bomen belangrijk. Ze leggen CO2 vast en dat is goed voor het klimaat. Ze hebben een grote landschappelijke waarde en herbergen veel biodiversiteit. Het waterschap Hollandse Delta hanteert een uitsterfbeleid voor bomen die aan de binnenkant langs waterkerende dijken staan. Hierdoor zijn de afgelopen jaren heel veel bomen uit ons landschap verdwenen. Dat is zonde want de argumentatie onder dit uitsterfbeleid is boterzacht. De fracties Natuur en Water Natuurlijk stellen dit beleid met schriftelijke vragen ter discussie.

Uitsterfbeleid

In de Hoeksche Waard langs de Spuidijk bij Nieuw Beijerland stond ooit een mooie bomenrij van ongeveer 180 wilgen. Daar zijn er nog 34 van over. De rest is geruisloos verdwenen. Steeds een paar gekapt en niets terug geplant. Vorig jaar stond er plotseling wel een vijftal nieuwe bomen. Die een paar maanden later ook weer verdwenen. Foutje van een afdeling van het waterschap en een correctie van een andere afdeling. Aanplant was in strijd met het uitsterfbeleid. Als het zelfs voor de medewerkers van het waterschap niet duidelijk is, dan kun je vraagtekens zetten bij de logica van dit uitsterfbeleid.  

Dit wordt nog eens onderstreept door de casus langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude Tonge. Enkele jaren geleden raakten een kleine 20 bomen beschadigd met een zomerstorm. Voortvarende mensen bij het waterschap dachten het uitsterfbeleid goed op weg te helpen en in een goeie week was de totale rij van 120 populieren gekapt. Water Natuurlijk ging de strijd aan voor nieuwe aanplant. De strijd was langdurig en intensief , maar de nieuwe bomen staan er. Voorafgaand is getoetst of de aanplant gevolgen zou hebben voor de veiligheid. Dat was niet het geval.

Profiel van vrije ruimte

Bomen kunnen omwaaien en het wortelgestel  kan dan een kluit grond meenemen en zodoende de dijk beschadigen. Reden om binnen 5 meter van de teen van de dijk geen bomen te toe te staan. De kans dat dit gebeurt is heel erg klein leert de ervaring. Je kan het risico verder terugbrengen door bijvoorbeeld te kiezen voor knotbomen. Die vangen door de beperkte hoogte weinig wind. Er zijn waterschappen die in hun beleid kiezen voor een maximum boomhoogte bij dijken.

Het waterschap Hollandse Delta is nog een wat strikter in het “anti boom beleid” . Het plant verbod geldt niet alleen voor de huidige strook van 5 meter van de teen van de dijk maar ook voor de eventuele toekomstige strook. Voor mogelijke toekomstige verbreding en versterking van dijken geldt een profiel van vrije ruimte. Ook hier mag niet geplant worden. Immers het kan zijn dat de boom op een plek staat die over 50 jaar nodig is voor een nieuwe dijk. Dat dit geen valide argument is laat de kap bij Oude Tonge zien. Het waterschap is in staat om in een week tijd een totale bomenrij te kappen en te versnipperen. Geen enkele belemmering voor een nieuwe dijk dus.

Verdwenen bomen

De afgelopen jaren zijn honderden en misschien wel duizenden bomen verdwenen door het uitsterfbeleid. Onterecht vindt Water Natuurlijk en wil zich gaan inzetten voor een nieuw beleid en voor nieuwe aanplant. Reden waarom we inzicht willen krijgen in aantallen bomen en vooral ook de locaties waar boomrijen langs dijken zijn verdwenen. Water Natuurlijk vraagt mensen die zich dat herinneren de verdwenen bomen te melden via info.waternatuurlijk.hd@gmail.com 

Gekapte populieren