Regionaal

Water Natuurlijk wil vervuiling met vislood aanpakken

De zee en de binnenwateren worden vervuild met vislood als dit verloren gaat. Het gaat om duizenden kilo’s per jaar. Dat is onnodig want er zijn alternatieven voor lood. Water Natuurlijk vraagt een actieve opstelling van het waterschap Hollandse Delta om dit probleem aan te pakken. Gratis omruilacties voor sportvissers en het realiseren van loodvrije wateren bij de uitgifte van visrechten zijn goede voorbeelden.

Green deal

In 2018 ondertekenden de Unie van Waterschappen (mede namens Hollandse Delta), Sportvisserij Nederland (mede namens alle hengelsportverenigingen in ons gebied!) en Natuurmonumenten met de Rijksoverheid een ‘green deal’ om de sportvisserij in Nederland geleidelijk ‘loodvrij’ te maken. Doel is dat vanaf volgend jaar sportvissers 30% minder lood gebruiken en in 2027 de sportvisserij helemaal ‘loodvrij’ is.

Omschakelen noodzaak

In 2013 en 2020 is berekend dat de sportvisserij in Nederland tonnen aan lood verliest. Meestal op zee (minstens 20.000 kilo per jaar), maar ook in de binnenwateren (minstens 8000 kilo per jaar) wordt lood gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Er zijn alternatieven (steen bijvoorbeeld, of andere chemisch inerte stoffen), maar lood is ruim beschikbaar, makkelijk te verwerken en ‘nou eenmaal zoals we dat doen’. Geleidelijk aan vervuilt dat lood, bekend van de loden pijpleidingen in oude huizen en scholen, het watermilieu. Het is gewoon giftig voor het waterleven en hoort er niet in (achter te blijven). 

Sommige sportvissers vinden het lood dat in de winkels te krijgen is te duur en gieten zelf loodvormen om mee te vissen. De dampen die daarbij – als het onprofessioneel gegoten wordt – vrij komen zijn helaas extreem giftig voor de visser zelf. Nóg een reden om met lood in de sportvisserij te stoppen. Nieuwe gewoontes aanleren is echter niet makkelijk, zo blijkt voor ons allemaal. Dus ook niet voor sportvissers.

Goede voorbeelden

In het waterschap Drents-Overijsselse Delta kan lood gratis worden ingeruild voor een van de niet schadelijke alternatieven, onder andere bij lokale visserswinkels. Met de regionale hengelsportfederatie heeft het hoogheemraadschap van Rijnland afgesproken dat bij de uitgifte van nieuwe visrechten in een polder tussen Den Haag en Zoetermeer alleen nog loodvrij gevist mag worden. 

Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt het een goed idee als ons waterschap met de visserswinkels in óns gebied ook zo’n ‘groene afspraak’ zou maken om lood gratis om te kunnen ruilen voor alternatief verzwaringsmateriaal. Dat kost wat, maar het levert goodwill bij de vissers op, maakt ze bewust van de nadelen van met lood vissen en voorkomt het geleidelijk vergiftigen van onze polderwateren. 

Daarnaast zou het waterschap in gesprek moeten gaan met visrechthebbende verenigingen om ook hier loodvrije visgebieden in te stellen en daarop huurovereenkomsten aan te passen. Zodat vissers stoppen het milieu te vergiftigen en (als dat is toegestaan) gevangen vis kunnen eten zonder zichzèlf te vergiftigen. Water Natuurlijk Hollandse Delta werkt daar graag aan mee!

Schriftelijke vragen

De fractie van Water Natuurlijk stelde schriftelijke vragen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden. Aandacht vragen voor het probleem en het waterschap Hollandse Delta stimuleren om serieus met het probleem aan de slag te gaan, is hierbij het doel. Schoon water heeft voor Water Natuurlijk prioriteit. Gezonde natuur en een goede visstand hebben schoon water nodig en ook voor mensen is het cruciaal.

Loodvrij vismateriaal

One thought on “Water Natuurlijk wil vervuiling met vislood aanpakken

Reacties zijn gesloten.