Regionaal

Waterkwaliteit in de Hollandse Delta: Nog geen haast

Water Natuurlijk geeft een hoge prioriteit aan de waterkwaliteit. Gezond water is van levensbelang en er is veel te doen om ons water schoon te krijgen. De inrichting van het watersysteem is daarvoor de basis. Dan is het logisch om bij het graven van nieuwe sloten ook rekening te houden met waterkwaliteit. Een motie van de fracties Natuur en Water Natuurlijk om dat te bereiken kon echter nog niet op steun rekenen.

Slechte kwaliteit

Ook in de Hollandse Delta is de waterkwaliteit niet op orde. In het overdrachtsdocument voor het recent aangetreden nieuwe bestuur van het waterschap staat te lezen dat we de slechtste waterkwaliteit van Europa hebben. Geen enkel water voldoet aan de minimale normen die internationaal zijn afgesproken. Om de doelstellingen te bereiken is het waterschap voor een groot deel afhankelijk van andere overheden. Zo is voor het terug dringen van de belasting met meststoffen en bestrijdingsmiddelen rijksbeleid bepalend.

Het waterschap heeft wel zeggenschap over twee factoren die van groot belang voor de waterkwaliteit zijn, te weten de inrichting en het onderhoud van het watersysteem. Het is dan logisch om bij het graven van een nieuwe watergang ook rekening te houden met waterkwaliteit. Dat betekent onder ander voldoende waterdiepte en een natuurvriendelijke oever met ruimte voor oeverplanten. In de wortelzone van deze planten leven allerlei diertjes en bacteriën die helpen het water schoner te maken. Het zelfreinigend vermogen van het water wordt er beter van.

Nieuwe sloten

In de praktijk was te zien dat er in de Hollandse Delta nog steeds nieuwe sloten gegraven werden waarbij waterkwaliteit geen factor was. Schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk brachten duidelijkheid over de opstelling van het waterschap Hollandse Delta. De hiervoor geldende beleidsregels stammen uit 2014 en gaan uit van het zogenoemde hydraulisch minimum. Alleen de aan- en afvoer van water zijn bepalend. Waterkwaliteit speelt geen rol.

Met een motie probeerden de fracties Natuur en Water Natuurlijk een stap te zetten om ook in de praktijk met waterkwaliteit aan de slag te gaan. Het bestuur programma van het dit jaar aangetreden waterschapsbestuur biedt hiervoor ook de basis, maar woorden maken het water niet schoner. We moeten de daad bij het woord voegen. Helaas steunden de verantwoordelijk heemraad en de andere partijen in het bestuur de motie niet.

Overbodig noemde de heemraad de motie. Wat er in stond was al dagelijkse praktijk. De oude beleidsregels sluiten niet uit dat het waterschap verder gaat en er wordt al zo gewerkt, aldus de heemraad. Uiteraard klopt dat, maar hij ziet over het hoofd dat de beleidsregels ook een externe werking hebben. De provincie, de gemeenten en particulieren kunnen in de meeste gevallen op basis een simpele melding nieuwe watergangen graven. Daarbij zijn ze dan gebonden aan de verouderde beleidsregels. De nieuwe regels komen in 2025 stelde de heemraad in het vooruitzicht. Waterkwaliteit moet dus nog even wachten.