Regionaal

Waterschap bij klimaattop aanwezig

Onze regio is deze week vertegenwoordigd bij de internationale klimaattop op 25 en 26 januari 2021. Dijkgraaf Jan Bonjer en heemraad Johan van Driel schuiven aan bij deze top, namens waterschap Hollandse Delta. Zij denken mee over hoe onze regio zich kan aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Het gaat om bijvoorbeeld extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. 

Dijkgraaf Jan Bonjer: “Het waterschap speelt een belangrijke rol bij de inrichting van onze regio op het gebied van water en land. We ondernemen veel acties om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Om onze omgeving voldoende ‘klimaatkrachtig’ te maken, moeten we samenwerken. Deze opdracht is té groot om alleen op te pakken. Daarom nemen we samen met gemeenten al diverse maatregelen.” 

Ook de inzet van inwoners is heel belangrijk. Bonjer: “Meer groen in een tuin of plekken om regenwater op te vangen, maken een wijk beter bestand tegen extreem weer. We nodigen iedereen uit om met ons mee te denken over hoe we water en land leefbaar kunnen houden. Nu het klimaat verandert, hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Samenwerking is de sleutel!”

Onderzoek en maatregelen met partners

Waterschappen zorgen voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Ze worden ook steeds belangrijker bij het klimaatvriendelijk maken van de omgeving. Ze werken daarvoor samen met diverse partners. Zo is de afgelopen jaren met gemeenten onderzocht welke wijken of straten het meeste last hebben van de effecten van klimaatverandering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plekken waar het meeste wateroverlast is na extreme regenbuien. Gemeenten, waterschap, inwoners en belangenorganisaties zijn met elkaar in gesprek over oplossingen voor wateroverlast, droogte en hitte. De landelijke campagne Wat een waterbaas! stimuleert mensen waterbewust te zijn. Want elke actie telt, hoe groot of klein deze ook is. 

Kijk voor meer informatie op: www.wshd.nl/klimaatadaptief-waterschap

Foto: archieffoto