Waterschap Hollandse Delta tekent overeenkomst ‘doelen voor overige wateren’

Heemraad Van Driel ondertekende op 12 december de overeenkomst ‘doelen voor overige wateren’, namens waterschap Hollandse Delta. Ook de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland doen dat en bijna alle in deze twee provincies gelegen waterschappen. De gezamenlijke overeenkomst zorgt voor uniforme afspraken en uitgangspunten voor de overige wateren.

In de afgelopen jaren heeft Hollandse Delta voornamelijk gewerkt aan wateren uit de Kaderrichtlijn. Alle wateren in het gebied van WSHD staan echter met elkaar in verbinding. Sloten en singels staan in verbinding met de grotere wateren zoals de KRW-waterlichamen en zijn daarom van groot belang voor de waterkwaliteit. 

Met het instemmen en ondertekenen van de overeenkomst leggen de partijen inhoudelijke en procedure afspraken vast welke kwaliteitsdoelen we willen bereiken in onze sloten en singels. De manier voor het afleiden van de doelen wordt gebaseerd op de systematiek van de Kaderichtlijn Water, dit zorgt voor eenduidigheid.

Foto: Waterschap Hollandse Delta