Regionaal

Waterschapsfracties 50plus en Christenunie: de rekening eerlijk verdelen

We kennen het allemaal: je hebt ergens zitten eten met vrienden en dan komt de rekening. Hoe ga je die verdelen? Daar gaat het bij het waterschap de komende weken ook om: worden de kosten die het waterschap maakt wel eerlijk verdeeld over burgers, bedrijven en eigenaren van huizen en grond (voor landbouw of natuur)? 

Het waterschap moet er voor zorgen dat wij allemaal droge voeten houden bij hoogwater, dat er voldoende en goed water is voor de industrie, de landbouw en voor groei en bloei in de natuur. Het geld dat nodig is om het waterschap haar werk te laten doen, wordt via belastingheffingen ontvangen van burgers, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. 

Belastingheffing: verdeling en solidariteit

De rekening van het waterschap wordt verdeeld over burgers aan de ene kant en eigenaren van bezittingen aan de andere kant. Op grond van de wet zouden burgers in ons gebied tussen de 31 en 50% van de kosten mogen betalen. Meer dan 10 jaar geleden is er voor gekozen om burgers 45% te laten betalen. De andere 55% moet betaald worden door de eigenaren van huizen, bedrijven en grond. Door de grote groep burgers meer te laten betalen dan 31%, hoeven eigenaren van bezittingen minder te betalen. Dat noemen we solidariteit.

Nieuwe verdeling van belastingheffingen

Jantien Fröling (ChristenUnie) is een groot voorstander van solidariteit, met elkaar de lasten dragen. Ze zegt: “Dat leert de Bijbel ons ook: dat we er voor elkaar moeten zijn en de ander die misschien moeite heeft met de hoge kosten, moeten helpen. Daarbij is de eerste vraag of er wel een noodzaak is om de ander te helpen. Waarom, met welk bedrag, hoelang? Wij vinden het belangrijk om dat te weten.

Harry Wagemakers (50PLUS) vindt solidariteit en het profijtbeginsel belangrijk. Hij zegt: “Degene die baat heeft bij het werk van ons waterschap dient de kosten hiervoor te betalen tenzij de draagkracht dat niet toelaat. Inzicht in welke kosten we maken voor burgers, bedrijven en agrariërs is complex maar noodzakelijk om als bestuur verstandige keuzes te maken over verdeling van kosten en gemaakte keuzes te verantwoorden aan u.”

Terug naar de rekening voor het etentje: wie moet wat betalen en waarom. Bij het waterschap wordt de verdeling van die rekening voor de komende 5 jaar vastgesteld. Het voorstel is om dat te blijven doen op grond van oude afspraken. Wat nu als die oude afspraken helemaal niet meer passen bij de situatie van nu? ChristenUnie en 50Plus vinden dat daar eerst goed naar gekeken moet worden.

Voordat de verdeling van kosten vastgelegd wordt, mag u er uw mening over geven. Daar heeft u tot 17 juli de tijd voor. U kunt het voorstel vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-6043.html (Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta nr. 6043) 

Vindt u dat er een verdeling moet komen waarbij eerst gekeken wordt naar de werkelijke uitgaven voor burgers en eigenaren van bezittingen (huizen, bedrijven, grond)? Laat dat dan vóór 17 juli weten door een brief of mail te sturen aan Waterschap Hollandse Delta. (bestuur@wshd.nl of Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk)