Weekendafsluitingen voor verbreding A15 Papendrecht – Sliedrecht

Voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht zijn drie weekendafsluitingen nodig. Tijdens een weekendafsluiting wordt één rijrichting van de A15 afgesloten. De eerste weekendafsluiting is van vrijdag 30 juli 20.00 uur tot maandag 2 augustus 05.00 uur. De A15 richting Rotterdam is dan afgesloten tussen knooppunt Gorinchem/A27 en oprit (23) Papendrecht.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid weekendafsluiting A15 richting Rotterdam

Tijdens deze weekendafsluiting (30 juli-2 augustus) wordt verkeer richting Rotterdam op de A27 bij knooppunt Gorinchem omgeleid via de A27, A2, A12 en A20, of de A27, A59 en A16. Weggebruikers moeten rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Verkeer in de omgeving wordt ter plaatse omgeleid. Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Vervoer met gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via de A27, A59 en A16. Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

In overleg met de wegbeheerders in de regio worden de verkeerslichten op de drukste routes tijdens de weekendafsluitingen tijdelijk aangepast voor een betere doorstroming. 

De planning kan wijzigingen door onvoorziene omstandigheden. Kijk op n3werkzaamheden.nl voor actuele informatie over deze werkzaamheden, de afsluitingen en omleidingen.

Twee weekendafsluitingen A15 richting Gorinchem

Voor de A15 richting Gorinchem zijn twee weekendafsluitingen nodig, van vrijdag 13 augustus 22.00 uur tot maandag 16 augustus 05.00 uur en van vrijdag 20 augustus 22.00 uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur.

Tijdens deze weekenden is de A15 richting Gorinchem afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en oprit (25) Sliedrecht-Oost.

Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met één rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer.

Tussen Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 leggen we een extra rijstrook aan. Dit wordt een zogeheten weefvak met vluchtstrook. Tussen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost leggen we een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aan. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt hierbij te vervallen. De extra rijstroken komen in de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg en geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan als nu en houden dezelfde hoogte.