Wegbermen maaien voor de verkeersveiligheid

Deze week is in alle regio’s in het beheersgebied van het Waterschap Hollandse Delta gestart met het maaien van de bermen langs de waterschapswegen en -fietpaden. In totaal zo’n 1600 kilometer. Het waterschap maakt onderscheid in maaien van wegbermen voor de verkeersveiligheid en het gewone maaiwerk.

Het maaien voor de verkeersveiligheid gebeurt meerdere malen per jaar over een breedte van ongeveer 1,50 m vanaf de wegverharding. Dit gebeurt alleen op door het waterschap geselecteerde wegen. Het overige maaiwerk gebeurt één of twee keer per jaar (dijktaluds en brede bermen langs wegen). Wanneer er distels staan,  worden deze gemaaid, voordat ze in zaad schieten. Bij hardnekkige groei zal, ter plaatse van deze distelhaarden, extra gemaaid worden. Vanaf 1 mei tot het eind van het jaar maait Hollandse Delta alle bermen minimaal één of  twee keer.

Maaien van zichthoeken 

Het maaien van de zichthoeken is belangrijk. Dit zijn de plaatsen waar het gras het zicht gevaarlijk kan belemmeren als het te hoog wordt. Het gaat bijvoorbeeld om hoog gras in de buurt van kruisingen. Er wordt  bij het maaien rekening gehouden met de aanwezige fauna.

De werkzaamheden duren circa 3 weken en zijn eind mei afgerond.

Bron: Waterschap Hollandse Delta